Koszyczek Wielkanocny dla potrzebujących 2023

Organizatorami Akcji jest Stowarzyszenie "Start!"

we współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu i Senioralną Radą Powiatu Żuromińskiego 

pod Patronatem Powiatu Żuromińskiego. 

Beneficjentami są Osoby w potrzebie będące mieszkańcami Powiatu Żuromińskiego

  AKCJA PRZEDŁUŻONA DO 29 MARCA!

pdfRegulamin_Akcji.pdf

  

thumb koszyk 13 1

budowa krytej plywalni plan basenu

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Przekazanie ambulansu

Opublikowano .

W dniu dzisiejszym nastąpiło oficjalne przekazanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzik nowego ambulansu sanitarnego typu C marki Ford Transit.

Ambulans stanowi darowiznę w ramach projektu ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, jaki Urząd Marszałkowski realizuje w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Wartość pojazdu to kwota 578 128,68 tys. zł Przekazana karetka to najbardziej zaawansowany rodzaj ambulansu, skonstruowany i wyposażony do transportu, specjalistycznego leczenia i monitorowania pacjentów. Nowy ambulans uzupełni i unowocześni wyposażenie szpitalnych Zespołów Ratownictwa Medycznego, aby możliwa była realizacja usług medycznych na poziomie oczekiwanym przez mieszkańców powiatu żuromińskiego.

Zakupiony pojazd spełnia najwyższe standardy europejskie stawiane pojazdom bazowym, jaki zabudowie medycznej. W jej skład wchodzą m.in. nosze, pompy infuzyjne, krzesełko kardiologiczne, ssak, defibrylator czy przenośny respirator.

1 2 3 4 5 8 6 7 9

UCHWAŁA Nr XXXVIII/292/22 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 13 października 2022r. w sprawie programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i wolontariatami w 2023 roku

Opublikowano .

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

13 października 2022r. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, na której podjęto poniższe Uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem.

 

 1. 1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2022 z dnia 25 sierpnia 2022r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żuromińskiego.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi <br /> w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego <br /> i o wolontariacie w 2023 roku.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2022.&nbsp;&nbsp;
  10. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  12. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.

1 2 3 4

Mammobusy w powiecie żuromińskim

Opublikowano .

W dniach 21 i 22 października 2022 r. mammobusy odwiedzą powiat żuromiński.

21 października, ul. Piłsudskiego 27 w Żurominie, w godz. 9.00-14.00 (Mammo-Med: (58) 325 76 02 lub 05)
21 października, ul. Żeromskiego 2C w Lutocinie, w godz. 13.00-16.00 (Lux Med: (58) 666 24 44)
22 października, ul. Zacisze 1 w Bieżuniu, w godz. 9.00-12.00 (Mammo-Med: (58) 325 76 02 lub 05)
22 października, ul. Żeromskiego 2C w Lutocinie, w godz. 14.00-16.00 (Mammo-Med: (58) 325 76 02 lub 05)

Wręczenie nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

W dniu 13 października 2022r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wraz z Wicestarostą Żuromińskim Ireneuszem Rejmusem wręczyli nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej, działalność opiekuńczą i pozaszkolną oraz głębokie oddanie się wykonywanej przez siebie pracy otrzymały następujące osoby:

  

 1. Pani Danuta Ryszewska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie,
 2. Pani Ewa Janulewska – wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie,
 3. Pani Marlena Kaczorowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie,
 4. Pani Ewa Marzec – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie,
 5. Pan Mariusz Milewski - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie,
 6. Pani Lena Gulczyńska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu,
 7. Pani Anna Smolińska – nauczyciel Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej,
 8. Pani Natalia Karpińska - nauczyciel Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej,
 9. Pani Beata Gronkiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie,
 10. Pani Maria Skolmowska Karpińska – nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie,
 11. Pani Magdalena Radzimska - nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie,
 12. Pani Małgorzata Wiśniewska – logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie,
 13. Pan Zbigniew Bojarski - nauczyciel Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.

  

Gratulujemy wszystkim ww. nagrodzonym dotychczasowych osiągnięć na niwie pracy zawodowej oraz życzymy wielu sukcesów w realizacji dalszych planów i zamierzeń.

IMG 8470 IMG 8471 IMG 8472 IMG 8473 IMG 8474 IMG 8475 IMG 8476 IMG 8477 IMG 8478 IMG 8479 IMG 8480 IMG 8481 IMG 8483 IMG 8485 IMG 8487 IMG 8489

Podpisanie umowy na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”

Opublikowano .

Logotypy CPPC

W dniu 11.10.2022 r. podpisana została umowa dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Powiat Żuromiński otrzyma dofinansowanie w kwocie 114 606 zł. W ramach realizacji konkursu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz przeprowadzona zostanie przez audytora diagnoza cyberbezpieczeństwa.
Projekt będzie realizowany w okresie 12 miesięcy.
Więcej informacji na temat konkursu "Cyfrowy Powiat" pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat


banner na strone 1460x616 CP2