Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Działania 9.2 POKL

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 14 marca do 13 kwietnia 2012 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie – ogłoszenie w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogloszenie dot. konkursu 9.2 POKL_pol Ogloszenie dot. konkursu 9.2 POKL_pol (44.83 KB) 

Ogloszenie dot. konkursu 9.2 POKL_ang. Ogloszenie dot. konkursu 9.2 POKL_ang. (41.56 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner