Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych nagrodzeni z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

W dniu 14 października 2011r. Starosta Żuromiński Janusz Welenc wręczył nagrody nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzeni nauczyciele to:

1. Hanna Śliwińska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie

2. Danuta Drążewska - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie

3. Marzena Grabowska – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie

4. Andrzej Tusiński – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

5. Grzegorz Wronkowski – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

6. Beata Gawryszewska-Wiśniewska – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

7. Wojciech Tomczuk - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu

8. Tomasz Kuberski – nauczyciel Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie

P1150149.JPGP1150152.JPGP1150154.JPGP1150156.JPG

P1150157.JPGP1150158.JPGP1150160.JPGP1150162.JPG

P1150163.JPGP1150165.JPGP1150166.JPGP1150170.JPG

Piknik integracyjny w Konopatach

Opublikowano .

W dniu 29 września 2011 roku w „Gościńcu Myśliwskim” w Konopatach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” zorganizowało piknik integracyjny dla uczestników projektu, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, rodzin zastępczych oraz mieszkanek Domu Pomocy Społecznej. Więcej informacji oraz zdjęcia ze spotkania na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej na odcinku Kliczewo Duże - Kliczewo Małe

Opublikowano .

Zakończyły się prace w terenie, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork w m. Kliczewo Małe” . W dniu 6 października 2011r. dokonano technicznego odbioru ww. inwestycji.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo i ,,TRAKT” Usługi Drogowo Mostowe Zuzanna Barbara Błachowiak Ul. Graniczna 1A, 06-500 Mława, które zrealizowało zadanie za cenę brutto w wysokości: 406 267,50 zł: (czterysta sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 50/100). Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w kwocie 205 500,00 zł w ramach rezerwy Ministra Infrastruktury.

IMG_0064.JPGIMG_0071.JPG

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 2 października br. dziesięcioosobowa grupa przedstawicieli UTW w Żurominie miała zaszczyt uczestniczyć w XX Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 w swojej uczelni patronackiej Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta celebrowana w Bazylice Katedralnej w Płocku pod przewodnictwem J.E. Biskupa Płockiego Piotra Libery. W mszy uczestniczyli Rektorzy, Senaty, i studenci płockich uczelni: SWPW, Politechniki Warszawskiej w Płocku, PWSZ w Płocku i Ciechanowie oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Słowo Boże odczytywali naukowcy. Ta eucharystyczna i akademicka modlitwa odwoływała się do łacińskiej sentencji Horacego: „Sapere aude” (łac. miej odwagę być mądrym), bo to mądrość czyni wolnym i tworzy perspektywy na przyszłość.

Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus.

Uroczystości inauguracyjne w WSPW rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Państwowego, a następnie wystąpieniem J.M. Rektora prof. nzw. dr. hab. Inż. Zbigniewa Kruszewskiego. Program przewidywał ponadto symboliczną immatrykulację nowych studentów, wręczenie Medali Pawła Włodkowica, wystąpienia okolicznościowe przedstawicieli władz administracyjnych i samorządowych woj. mazowieckiego, parlamentarzystów i gości specjalnych a także przemówienie przedstawicieli parlamentu studentów. Specjalnie na tę okazję przygotowana prezentacja multimedialna pokazała licznie zgromadzonym gościom osiągnięcia, jakimi w swojej 20-letniej już historii działania może poszczycić się uczelnia. Należy też dodać, że ta płocka uczelnia wykształciła już 31 tys. absolwentów I lub II stopnia oraz 21 tys. absolwentów studiów podyplomowych. Trzeba przyznać, iż to niebagatelny sukces. Niezmiennie aktualne jest stwierdzenie A. Frycza Modrzewskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie”, a dziś należy jeszcze dodać, iż inwestycja w człowieka jest bezcenna.

Wykład inauguracyjny nt. „Niepubliczne szkolnictwo wyższe w Polsce: blaski i cienie” wygłosił prof. zw. dr hab. Jerzy Wiatr.

Tę wyjątkową uroczystość muzycznie uświetniły występy Kameralnego Chóru Akademickiego SWPW w Płocku (opiekun: Małgorzata Szpotańska), Jarosław Domagała - piano, Płocki Kwartet Smyczkowy oraz gwiazda specjalna Joanna Rawik.

Wśród gości – poza w/w – byli też przedstawiciele innych uczelni z Warszawy, Pułtuska, Łodzi, Ciechanowa, Skierniewic, lokalnych szkół średnich, płockich firm, instytucji i organizacji pozarządowych oraz reprezentacje UTW w Płocku i Żurominie.

Regina Kwiatkowska
Biblioteka Publiczna w Żurominie

DSC01380.JPGDSC01401.JPGDSC01407.JPGDSC01413.JPG

DSC01448.JPG

Konkurs AGROLIGA 2011 rozstrzygnięty

Opublikowano .

2 października br. w Oddziale Poświętne w Płońsku MODR Warszawa podczas otwarcia Jesiennego Jarmarku „Od pola do stołu” odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród uczestnikom rejonowego etapu konkursu AGROLIGA 2011 r. w kategorii Rolnicy. Wśród finalistów znaleźli się przedstawiciele Powiatu Żuromińskiego Państwo Aneta i Tomasz Winkowscy rolnicy z Gradzanowa Kościelnego, gm. Siemiątkowo. Dla laureatów nagrody ufundował MODR Warszawa, Starosta Powiatu Żuromińskiego oraz Wójt Gminy Siemiątkowo. Wręczenia nagród w imieniu fundatorów dokonali Dyrektor MODR Warszawa Grażyna Opolska, Wójt Gminy Siemiątkowo Pan Piotr Kostrzewski oraz Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Pani Zofia Małgorzata Dobies .

P1150111.JPGP1150118.JPGP1150119.JPGP1150120.JPG

P1150121.JPGP1150134.JPGP1150135.JPGP1150136.JPG

P1150137.JPGP1150139.JPGP1150140.JPGP1150143.JPG

P1150144.JPG

Nowoczesne kierunki i metody edukacji szansą na atrakcyjne zawody

Opublikowano .

Nowy rok szkolny i nowe projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Nowoczesne kierunki i metody edukacji szansą na atrakcyjne zawody” to projekt partnerski współrealizowany przez Powiat Żuromiński oraz Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Torunia. Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny merytorycznej i został umieszczony na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania. Wartość całkowita projektu to 814 452,20 zł, uzyskane dofinansowanie 708 172,20 zł, wkład własny niefinansowy 106 280,00 zł. Adresatami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. W ramach projektu odbywać się będą kurs komputerowy, zajęcia z robotyki z elementami mechatroniki, zajęcia dotyczące zrównoważonego wzrostu i zielonej gospodarki, kurs języka angielskiego i niemieckiego oraz poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

„Udany start w życie zawodowe” to kolejny projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie on realizowany w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Zielonej. Wartość całkowita projektu to 460 050,00 zł, uzyskane dofinansowanie 401 390,00 zł, wkład własny niefinansowy 58 660,00 zł. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, kurs nauki szybkiego czytania oraz skutecznego przyswajania wiedzy, zajęcia wyrównawcze z matematyki, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, szkolenia zawodowe oraz praktyki zawodowe.

Rekrutacja uczniów do projektów zostanie rozpoczęta po podpisaniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umów o dofinansowanie ww. projektów.

Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano .

W dniu 28 września 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żurominie .

Pięcioosobową Radę III kadencji tworzą:

p.Marzena Lorkowska- przedstawiciel Żuromińskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Plan-Szansa",

p.Alina Składanowska - przedstawiciel Miasta i Gminy Bieżuń,

p.Jadwiga Michalska - przedstawiciel Gminy Kuczbork - Osada ,

p.Andrzej Wiśniewski - przedstawiciel Gminy i Miasta Żuromin

p.Mirosław Różański - przedstawiciel Powiatu Żuromińskiego.

Akty powołania wręczył Starosta Żuromiński Janusz Welenc. Kadencja Rady trwa 4 lata . Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie na spotkaniu Starosta p. Janusz Welenc podziękował członkom Rady II kadencji, za pracę i zaangażowanie w działalność Rady na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu.

P1150105.JPGP1150106.JPGP1150107.JPGP1150108.JPG

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie Do konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZZOZ w Żurominie może przystąpić:

• Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej,

• mający tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny i co najmniej

• ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem

2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3. Opisany przebieg pracy zawodowej

4. Świadectwa pracy albo zaświadczenie potwierdzające staż pracy, w przypadku, gdy stosunek pracy nadal trwa

5. Świadectwo pracy z ostatnich trzech lat, w przypadku gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł

6. Opinię o pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia w zawodzie lekarza

7. Oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe

8. Oświadczenie, iż kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

9. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

10. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym

11. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata

12. Koncepcja poprawy jakości usług medycznych.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub jako kserokopie. W przypadku kserokopii dokumenty należy poświadczyć „za zgodność z oryginałem” urzędowo lub notarialnie.

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie” należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin lub przesłać na adres Starostwa (decyduje data wpływu do urzędu), w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (ogłoszenie ukazało się w Rzeczpospolitej w dniu 30.09.2011r.).

Koperta powinna być podpisana z podaniem imienia i nazwiska, adresu i nr telefonu kontaktowego. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Janusz Welenc