Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na dostawy sprzętu w ramach projektu informatyzacji urzędów

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

1 sierpnia o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczył ze strony Wykonawcy - firmy Kapsch Sp. z o.o. - Pan Waldemar Maliszewski. Zamawiającego - Zarządu Powiatu Żuromińskiego - reprezentowali Starosta Żuromiński - Pan Janusz Welenc oraz Wicestarostwa Żuromiński - Pan Mieczysław Olszlegier. Umowę kontrasygnowała Skarbnik Powiatu Żuromińskiego Pani Irena Brejna. W spotkaniu uczestniczyli także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu żuromińskiego, przewodniczący rad gmin z terenu powiatu, koordynatorzy gminni projektu oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Projekt którego umowa dotyczy, jest realizowany w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działanie 2.2. „Rozwój e-usług”– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przedmiot umowy opiera na kwotę - 1 282 410,30 zł i dotyczy części B zamówienia publicznego - dostawa sprzętu komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń biurowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a sześcioma gminami powiatu żuromińskiego. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010-2011. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania administracji samorządowej poprzez:

  • budowę i rozwój elektronicznej administracji,  
  • unowocześnienie i ujednolicenie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Żurominie i Urzędów Gmin biorących udział w projekcie.  

Celem szczegółowym projektu jest rozwój e-usług dla mieszkańców poprzez uruchomienie portali obsługi interesanta przez Internet wraz z udostępnieniem formularzy elektronicznych oraz Biuletynów Informacji Publicznej. Realizacja projektu umożliwi blisko 40 tys. mieszkańcom powiatu żuromińskiego załatwienie spraw urzędowych w powiecie i w gminie bez wychodzenia z domu. Projekt przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia informacyjnego w powiecie i zwiększy dostęp do publicznej sieci teleinformatycznej dzięki utworzeniu 8 punktów publicznego dostępu do Internetu (tzw. infomatów), w pełni przystosowanych do obsługi przez różne grupy osób niepełnosprawnych.  

P1140686.JPGP1140687.JPGP1140688.JPGP1140689.JPG

P1140690.JPGP1140692.JPGP1140693.JPGThumbs.db

sprzet_002.jpgsprzet_003.jpgsprzet_004.jpgsprzet_014.jpg

sprzet_016.jpgsprzet_017.jpgsprzet_019.jpgsprzet_020.jpg

sprzet_021.jpg

Poddziałanie 8.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 28 lipca do 25 sierpnia 2011 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 8.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu 8.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu (165.31 KB)

Zwiększone środki finansowe na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowano .

Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  informuje że, zgodnie z uchwałami nr 124/11 i 125/11 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie z dnia 21 lipca 2011r. został  zwiększony procent dofinansowania ze środków Funduszu dla zadań realizowanych w ramach Programów Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - z 30% na 45% kosztu całkowitego zadania. W świetle Programów Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych - ww. inwestycje mogą być dofinansowane w formie dotacji w wysokości do 45 % kosztu całkowitego zadania, nie więcej jednak niż 7.500 zł dla jednej oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla jednej oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d. Pozostałe koszty stanowić powinny środki własne jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkańców.

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne na stronie www.wfosigw.pl 

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (161.16 KB)

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządowych Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządowych (157.07 KB)

Podpisanie umowy o pożyczkę na "Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11"

Opublikowano .

W dniu 27-06-2011 r. została podpisana umowa pożyczki Nr 0028/11/OA/P pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma pożyczkę na wykonanie zadania„ Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11 w Żurominie ” (całkowity koszt zadania 97.993,94 zł w tym pożyczka 51.740,00 zł z WFOS i GW zł)