Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Prośba Starosty Żuromińskiego o zwiększenie środków z Funduszu Pracy

Opublikowano .

Starosta Żuromiński wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększenie środków z Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych osób w powiecie żuromińskim. Dotychczasowe środki przyznane algorytmem dla powiatu są niewystarczające, a pogarszająca się sytuacja na rynku pracy powoduje wzrost stopy bezrobocia. Niezbędne zatem jest rozważenie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów, uruchomienia większych środków z funduszu celowego jakim jest Fundusz Pracy. Zwiększenie środkó pozwoli na większą aktywizację bezrobotnych w ramach staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wyposażenia lub doposażenia nowych stanowisk pracy.
e-max.it: your social media marketing partner