Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu

22 grudnia 2023 (piątek) urząd będzie nieczynny

Logotypy__CPPC_3

Wirtualna Choinka dla Potrzebujących 2023

Organizatorami Akcji jest Stowarzyszenie "Start!"

we współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu

pod Patronatem Powiatu Żuromińskiego. 

Beneficjentami są Osoby w potrzebie będące mieszkańcami Powiatu Żuromińskiego

 

pdfRegulamin Akcji.pdf

  

choinka 4


ulotka nr 6 termomodernizacja szpitala 13.11.2023 12 2

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Przebudowa drogi w miejscowości Płociczno

Opublikowano .

Zakończyły się prace w terenie, związane z przebudową drogi w m. Płociczno. W dniu 12 października 2011r. dokonano technicznego odbioru ww. inwestycji. Prace w terenie, w ciągu drogi powiatowej Nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczówka – Suchy Grunt – w obrębie leśnym, wykonano na zlecenie Nadleśnictwa Skrwilno. Zarząd Powiatu Żuromińskiego składa na ręce Nadleśniczego – Pana Jacka Soborskiego, serdeczne podziękowanie za rzeczową i harmonijną współpracę w zakresie przebudowy drogi.

Odbior drogi Plociczno 2011_034.JPGOdbior drogi Plociczno 2011_041.JPG

Poddziałanie 9.1.1 PO KL - ogłoszenie konkursu

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 24 października 2011 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków) odbędzie się konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie 9.1.1 Ogłoszenie o konkursie 9.1.1 (212.56 KB) 

Warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach 1 – 7 października 2011 roku zrealizowało warsztaty kompetencji społeczno zawodowych –„warsztat wikliniarstwa”. W zajęciach tych brało udział 11 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie. Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod adresem http://pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/33-warsztaty-kompetencji-spoeczno-zawodowych.html

UWAŻAJMY NA TLENEK WĘGLA - APEL WOJEWODY

Opublikowano .

Okres jesienno-zimowy i rozpoczęcie sezonu grzewczego to nasilające się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczyny tej tragedii są zazwyczaj podobne: zaniedbania, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, wadliwa instalacja odprowadzania spalin. W załączeniu apel Wojewody Mazowieckiego „UWAŻAJMY NA TLENEK WĘGLA”.

Apel Wojewody Mazowieckiego Apel Wojewody Mazowieckiego (35.08 KB) 

Plac Zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

Zostały zakończone prace związane z budową placu zabaw przy Zespole Szkól Specjalnych w Żurominie. współfinansowanego ze środków pozyskanych w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. Prace wykonywane były przez firmę Wehrfritz Sp z o.o. ul. Przylaszczkowa 60, 51-250 Wrocław. Wartość wykonanego zadania opiewa na kwotę brutto 119.995,00zł.

P1150173.JPGP1150180.JPGP1150185.JPGP1150187.JPG

P1150189.JPGP1150191.JPGP1150194.JPGP1150195.JPG

P1150197.JPGP1150198.JPGP1150200.JPG