Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu

22 grudnia 2023 (piątek) urząd będzie nieczynny

Logotypy__CPPC_3

Wirtualna Choinka dla Potrzebujących 2023

Organizatorami Akcji jest Stowarzyszenie "Start!"

we współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu

pod Patronatem Powiatu Żuromińskiego. 

Beneficjentami są Osoby w potrzebie będące mieszkańcami Powiatu Żuromińskiego

 

pdfRegulamin Akcji.pdf

  

choinka 4


ulotka nr 6 termomodernizacja szpitala 13.11.2023 12 2

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

KONKURS PLASTYCZNY NA POCZTÓWKĘ BOŻONARODZENIOWĄ - 2011

Opublikowano .

Wychowawcy świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 53 w Warszawie oraz Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych (w systemie polskim) oraz dzieci skupione przy Polskim Domu Kultury ADSUM w Coventry (UK) do udziału w X edycji Konkursu Plastycznego na Pocztówkę Bożonarodzeniową.

Cele konkursu:

- Podtrzymywanie tradycji wysyłania życzeń świątecznych

- Poznawanie różnych technik plastycznych

- Rozwijanie wyobraźni i pobudzanie aktywności twórczej

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej

- Zachęcanie uczniów do aktywności na rzecz osób potrzebujących pomocy

- Integrowanie uczniów, rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów kultury

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0 – VI (w Coventry dzieci w wieku 6 – 13 lat)

2. Każde dziecko może wykonać 1 kartkę formatu tradycyjnego (10/15 cm).

3. Prace powinny być estetyczne, wykonane samodzielnie, dowolną techniką, według własnego pomysłu.

4. Każda praca powinna zawierać osobną metryczkę z informacją o autorze (imię, nazwisko, klasa, szkoła, a w Coventry: imię, nazwisko, wiek)

5. Prace prosimy nadsyłać do dnia 01.XII.2011 r. na adres: Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie, ul. Warszawska 4, 09 – 300 Żuromin (Poland).

6. Najważniejsze kryteria oceny prac: samodzielność i estetyka wykonania, pomysłowość i oryginalność formy.

7. O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie bądź listownie.

ZGŁOSZONE PRACE WEZMĄ UDZIAŁ W AUKCJI NA CEL CHARYTATYWNY zorganizowanej przez Szkołę nr 53 im. gen. Zaruskiego w Warszawie. Z nadesłanych prac zostanie przygotowana wystawa dostępna publicznie w holu Biblioteki Publicznej w Żurominie. Dla najciekawszych prac przewidujemy nagrody. Zachęcamy gorąco do uczestnictwa w konkursie. Patronat na konkursem w I etapie sprawuje pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński.

Regina Kwiatkowska
Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie

XVI Przegląd Amatorskiej Twórczości Klubów Seniora Północnego Mazowsza

Opublikowano .

Jak co roku tak i teraz 5 listopada 2011 r. odbył się XVI Przegląd Amatorskiej Twórczości Klubów Seniora Północnego Mazowsza ,,Być i czuć się potrzebnym’’. Celem tej imprezy było zapoznanie się z różnymi formami amatorskiej twórczości klubów seniora, stworzenie możliwości konfrontacji twórczości artystycznej oraz oddziaływanie i propagowanie szerszym kręgom społecznym właściwych wzorców spędzania wolnego czasu. W przeglądzie wzięło udział czternaście zespołów. Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach: forma sceniczna, rękodzieło i potrawa kulinarna. We wszystkich kategoriach nagrody były równorzędne.

Kulinaria :

Nagroda – Klub Seniora Lipowiec Kościelny; ,,chleb ze smalcem i swojską kiełbasą’’.

Nagroda – Klub Seniora Szczutowo; ,,karkówka pod pierzynką’’.

Nagroda – Janina Dęderewicz i Maria Stanek z Klubu Seniora z Zielonej; ,,zupa z dyni’’.

Nagroda – Elżbieta Stachowicz z Klubu Seniora z Kuczborka; ,, nalewka z dzikiej róży’’.

Nagroda – Anna Łubińska Klub Seniora w Bieżuniu; ,, pierś kurczaka w sosie śmietankowo-serowym’’.

Rękodzieło:

Nagroda – Krystyna Antoszek z Sierpca za rzeźbę.

Nagroda – Zofia Czeczko z Klubu Seniora z Żuromina za haft.

Nagroda – Hanna Siemianowska Klubu Seniora z Zielonej za całokształt prac.

Nagroda – Jadwiga Grzybicka z Klubu Seniora w Lipowcu Kościelnym za haft krzyżykowy.

Nagroda – Elżbieta Krawczyk w kategorii wyroby ze skóry z Klubu Seniora w Kuczborku.

Forma sceniczna:

W kategorii Chór i Montaże Słowno-Muzyczne nagrodę otrzymał Klub Seniora z Zielonej.

Kategoria: Forma Kabaretowa otrzymały Klub Seniora z Lipowca Kościelnego i Klub Seniora z Gołymina.

Wyróżnienie otrzymał Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Krucza w Ciechanowie.

Patronem medialnym była gazeta "Nasze 7 dni Żuromin". Nagrody ufundowane zostały przez Starostwo w Żurominie i M-GOK w Bieżuniu.

DSC09448.JPGDSC09449.JPGDSC09450.JPGDSC09451.JPG

DSC09452.JPGDSC09453.JPGDSC09454.JPGDSC09455.JPG

DSC09456.JPGDSC09457.JPGDSC09458.JPGDSC09459.JPG

DSC09460.JPGDSC09461.JPGDSC09462.JPGDSC09463.JPG

DSC09464.JPGDSC09465.JPGDSC09466.JPGDSC09467.JPG

DSC09468.JPGDSC09469.JPGDSC09470.JPGDSC09471.JPG

DSC09472.JPGDSC09473.JPGDSC09474.JPGDSC09475.JPG

DSC09476.JPGDSC09477.JPGDSC09478.JPGF10.JPG

F11.JPGF12.JPGF13.JPGF14.JPG

F15.JPGF16.JPGF17.JPGF2.jpg

F3.jpgF4.jpgF5.jpgF6.JPG

F7.JPGF8.JPGF9.JPGfoto.jpg

Nowe drzewa wzdłuż dróg powiatowych

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z nasadzeniami nowych drzewek – klonów, jesionów oraz głogu dwuszyjkowego, w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie całego powiatu żuromińskiego. Drzewa te, zamówione przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego nasadzane są w ramach nasadzeń zamiennych, po uprzedniej wycince innych drzew, głównie spróchniałych i uszkodzonych topól, pokrytych jemiołą, połamanych w wyniku wichur itp. wyciętych w wyniku wydanych decyzji administracyjnych Wójtów i Burmistrzów. W 2011 roku pracownicy Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie nasadzili wzdłuż dróg powiatowych blisko 1,6 tys. nowych sadzonek drzew.

nasadzenia drzewek (1).JPGnasadzenia drzewek (2).JPGnasadzenia drzewek (3).jpg

Schodołaz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego wystąpił i otrzymał dodatkowe środki finansowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup schodołazu kroczącego. Zakupiony schodołaz przekazany został do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie w celu poprawy jego funkcjonowania.Urządzenie służy do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, porusza się po każdym rodzaju schodów.Wartość schodołazu kroczącego wynosi 13.229,10 zł.

DSCF1281.JPGDSCF1284.JPG

Umowa na wykonanie oświetlenia parkingów hali sportowej przy LO w Żurominie podpisana

Opublikowano .

W dniu 8 listopada 2011r. podpisano umowę na wykonanie ,,BUDOWA OŚWIETLENIA PARKINGÓW HALI SPORTOWEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE” z firmą ,,ADA-LIGHT” Sp. z o.o.Budy Kozickie 56,09-500 Gostynin za cenę brutto w wysokości: 59.384,52 zł słownie:(pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 52/100).Termin zakończenia robót ustala się:ETAP I - do 10.12.2011r. , ETAP II -– do dnia 30.06.2012r.

Podpisano umowę na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona

Opublikowano .

W dniu 8 listopada 20011r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na wykonanie :,,Remont drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona na odcinku 681,00m” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp z o.o. ul.Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo za cenę brutto w wysokości: 113.708,27zł: (sto trzynaście tysięcy siedemset osiem złotych 27/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.12.2011r.

Konkursy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Opublikowano .

Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wystarczy nakręcić krótki film o dobrych praktykach wykorzystania środków unijnych w Twojej okolicy, aby mieć szansę na wygranie atrakcyjnych nagród: laptop, aparaty fotograficzne, tablety. Amatorski film (max. 2 GB) powinien pokazywać zmiany w okolicy dzięki wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Termin nadsyłania prac: 20 listopada 2011r. Regulamin konkursu dostępny na stronie: http://rpo.mazowia.eu/aktualnosci/nakrec-film-o-dobrych-praktykach-rpo-wm-2007-2013.html

3 laptopy i 5 tabletów czeka również na autorów artykułów i komentarzy o dobrych praktykach wykorzystania środków z RPO WM 2007-2013. W tym wypadku należy napisać artykuł o dobrych praktykach i opublikować go w prasie. Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada 2011r. Regulamin konkursu dostępny na stronie: http://mazowia.eu/media-wydarzenia/konkurs-na-publikacje-o-regionalnym-programie-operacyjnym-wojewodztwa-mazowieckiego-2007-2013.html