Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn.:„Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork – odcinek od km 18+293,00 do km 18+731,32”

Opublikowano .

IMG 2313IMG 2315

 

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 4 grudnia 2023r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork – odcinek od km 18+293,00 do km 18+731,32”

z firmą PPHU ORION Robert Rochoń Karniszyn Parcele ,nr 10/a, 09-320 Bieżuń, w której zaoferowano kwotę brutto w wysokości 995.534,37zł ( słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 37/100). Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 5 miesięcy.

e-max.it: your social media marketing partner