Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin-Osówka

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 6 marca 2012r. podpisał umowę na wykonanie ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin-Osówka od km 0+310,00 do km 2+036,86” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,, Grota” 8 za cenę brutto w wysokości: 1 800.178,19zł: (jeden milion osiemset tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 19/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 14.09.2012r.
e-max.it: your social media marketing partner