Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Wykonanie budżetu Powiatu Żuromińskiego za 2010r.

Opublikowano .

Dochody

Plan -  40 386 367 zł, Wykonanie 39 780 848 zł. Procentowo 98,5 wykonania planu.

Wydatki

Plan - 43 100 940 zł, Wykonanie 41 722 050 zł. Procentowo 96,8 wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne

Plan - 10 882 119 zł, Wykonanie 10 390 033 zł. Procentowo 95,5 wykonania planu.

Wartość zadań zrealizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Plan - 4 835 837 zł, Wykonanie 4 496 049 zł. Procentowo 93 wykonania planu.

Zadłużenie na koniec 2010r. - 1 931 637 zł w tym:

Kredyt - 1 533 431 zł

Pożyczki z WFOŚiGW - 398 206 zł

Wskaźnik zadłużenia - 4,86 %

Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2010r. udzielone

Opublikowano .

W dniu 29.06.2011r. Rada Powiatu Żuromińskiego pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010r. Po uzyskaniu pozytywnej opinii RIO oraz komisji rewizyjnej, uchwałą Rady Powiatu Żuromińskiego, Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium za 2010r. stosunkiem głosów radnych 11 za przy 5 którzy wstrzymali się od głosu.

Nowy poprzedni dyrektor szpitala powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

Z dniem 1 lipca 2011r. uchwałą Zarządu Powiatu Żuromińskiego Nr 150/2011 z dnia 29.06.2011r. na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zurominie, zatrudniony został  na okres 6 lat (do dnia 30 czerwca 2017r.) Pan Zbigniew Białczak.

Nowa szkoła policealna dla dorosłych

Opublikowano .

W dniu 29 czerwca 2011r. Rada Powiatu Żuromińskiego podjęła uchwałę Nr IX/61/11 w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych i włączenia jej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie. Kształcenie w utworzonej publicznej szkole policealnej odbywać się będzie bezpłatnie na kierunkach: technik administracji, technik ekonomista oraz technik handlowiec. Ukończenie szkoły policealnej daję szansę na zdobycie wykształcenia z tytułem zawodowym, a co za tym idzie podnieść kwalifikacje zawodowe, zwłaszcza tym słuchaczom, którzy nie przystąpili bądź nie zdali egzaminu maturalnego. Zainteresowane osoby proszę o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie ul. Lidzbarska 27C.

Relacja z II Powiatowego Rajdu Rowerowego

Opublikowano .

25 czerwca odbył się II Powiatowy Rajd Rowerowy organizowany przez Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. Udział w rajdzie wzięło 80 osób – mieszkańców powiatu żuromińskiego. Niektórzy przybyli na trasę całymi rodzinami. Dziesięcioosobowe grupy rajdowe przejechały trasę Poniatowo-Brudnice-Bądzyn-Konopaty i z powrotem. O bezpieczeństwo uczestników na trasie przejazdu zadbali policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, wolontariuszki, oddelegowani sanitariusze pogotowia ratunkowego oraz opiekunowie grup rajdowych. Na trasie rajdu nie brakowało atrakcji. Na plaży w Bądzynie Indianie z Grupy TATANKAART zorganizowali strzelanie z winchestera. Każdy uczestnik mógł oddać dwa strzały. Wolontariuszki w wyznaczonych punktach zapewniały dostęp do wody dla spragnionych rajdowców. W Gościńcu Myśliwskim w Konopatach na strudzonych przejazdem czekały kiełbaski oraz smakowita potrawka gajowego. Dodatkową atrakcją było zorganizowane przez P. Adama Ejnika przejście „Ścieżką edukacyjną”. Około dwugodzinny pobyt w Konopatach najmłodsi uczestnicy rajdu umilali sobie grając w piłkę lub przeciągając linę. Zabawa była przednia, co było widać po zadowolonych minach uczestników rajdu oraz słowach „do zobaczenia na trasie w przyszłym roku”. Jak widać mieszkańcy powiatu rozpoczęli wakacje aktywnie i tak trzymać.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji i sprawnym przebiegu rajdu: opiekunom grup rajdowych, policjantom, strażakom, strażnikom miejskim, pracownikom pogotowia ratunkowego, wolontariuszkom. Dziękujemy również mieszkańcom powiatu za udział w rajdzie.

Organizatorzy rajdu

DSC05877.JPGDSC05879.JPGDSC05880.JPGDSC06845.JPG

DSC06961.JPGDSC06962.JPGDSC06963.JPGDSC06964.JPG

DSC06967.JPGDSC06968.JPGDSC06971.JPGDSC06972.JPG

DSC06973.JPGDSC06974.JPGDSC06975.JPGDSC06978.JPG

DSC06979.JPGDSC06980.JPGDSC06981.JPGDSC06984.JPG

DSC06986.JPGDSC06987.JPGDSC06989.JPGDSC06991.JPG

DSC06994.JPGDSC06996.JPGDSC06997.JPGDSC06998.JPG

DSC06999.JPGDSC07000.JPGDSC07001.JPGDSC07002.JPG

DSC07003.JPGDSC07004.JPGDSC07007.JPGP1040057.JPG

P1040062.JPGP1040073.JPGP1040074.JPG

Spotkanie wolontariuszy

Opublikowano .

Od dziesięciu lat przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie działa wolontariat. Przez ten czas Centrum skupiło około 70 aktywnie działających młodych osób- uczniów gimnazjum i szkół średnich. Wolontariusze od początku angażowali się w liczne działania pomocowe na rzecz społeczności lokalnej, m.in. w organizowanie zbiórek żywnościowych i pieniężnych, odwiedzanie dzieci i osób starszych w żuromińskim szpitalu i w domach podopiecznych, odwiedzanie mieszkanek w DPS w Bądzynie, pomoc w nauce młodszym kolegom, jak również angażowali się w różne inicjatywy organizowane przez Centrum tj.: spotkania świąteczne i integracyjne dla niepełnosprawnych. Wolontariusze na co dzień objęci są wsparciem psychologa i koordynatora wolontariatu i uczestniczą w programie opieki nad dzieckiem i rodziną realizowanym przez PCPR. W dniu 21 czerwca grupa wolontariuszy zorganizowała spotkanie integracyjne w przypadającym Europejskim Roku Wolontariatu. Wspólne grillowanie i czynny wypoczynek w Gościńcu Myśliwskim w Konopatach pozwoliły na integrację wolontariuszy. Spotkanie to było możliwe dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Przywitowskiego z Bieżunia, który udzielił finansowego wsparcia, za co serdecznie dziękujemy.

DSC05125.JPGDSC05141.JPGDSC05143.JPGDSC05146.JPG

DSC05157.JPGIMG_0998.JPGIMG_1003.JPGThumbs.db