Logotypy__CPPC_3


 

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Fundusze unijne

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 31 marca do 13 maja 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Natomiast w terminie od 18 maja do 20 lipca 2011 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach.

Ogloszenie_8.1.2_POKL_wersja_polska Ogloszenie_8.1.2_POKL_wersja_polska (44.04 KB)

Ogloszenie_8.1.2_POKL_wersja_angielska Ogloszenie_8.1.2_POKL_wersja_angielska (40.10 KB)

Działanie 9.2 Działanie 9.2 (168.50 KB)

LIBROS LEGE 2011

Opublikowano .

 libros_lege_2011_medium.jpgKonkurs głośnego czytania po angielsku to impreza organizowana od roku 2008 przez biblioteki publiczne Warszawy i Mazowsza oraz Chicago City i Cook County. Jego pomysłodawczynią  i autorką jest pani Joanna Tucholska. 

Biblioteka Publiczna w Żurominie corocznie przystępuje do konkursu, póki co – z sukcesami.

W roku 2008 w gronie 5 laureatów znalazła się Monika Przybyszewska – wówczas uczennica LO w Bieżuniu, a w pierwszej dziesiątce najlepiej czytających po angielsku znaleźli się wówczas m. in. Michał Liszewski (Bieżuń) i Agata Grzywińska (Żuromin).  

Rok 2009 to wyróżnienie specjalne za udział w konkursie dla Michała Liszewskiego, nagrodzonego tym razem  rzeczowo. 

W roku 2010 wielki sukces odniósł Michał Szczucki – uczeń LO w Żurominie. To on znalazł się w „wielkiej piątce” laureatów,  to on właśnie zebrał laury konkursowe, to on spotkał się z amerykańską przygodą (z dumą i satysfakcją czytaliśmy w lokalnej prasie, w prasie chicagowskiej, na stronach internetowych i słuchaliśmy relacji radiowych).  

http://www.koszykowa.pl/bpw/pl/libros-lege/libros-lege-2011/1850-relacja-z-inauguracji-4-tej-edycji-konkursu-libros-lege.html 

Mamy rok 2011, przed nami IV edycja konkursu LIBROS LEGE, zapraszamy do uczestnictwa naszych czytelników.  

Termin zgłaszania uczestników:   22 kwietnia 2011 r. do godz. 12:00

Miejsce:  Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie, ul. Warszawska 4 

Przesłuchania konkursowe odbędą  się do dnia 30 kwietnia 2011 roku, w/s konkretnej daty uczestnicy będą zawiadamiani indywidualnie. 

Patronat honorowy nad konkursem LL 2011 w powiecie Żuromińskim objęli: Janusz Welenc – Starosta Żuromiński oraz Zbigniew Nosek – Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin. 

Fundatorem nagród dla 5-tki laureatów I etapu konkursu jest pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, natomiast fundatorem wyróżnień w I etapie  jest Biblioteka Publiczna w Żurominie. 

libros.jpg 

Patronat medialny nad imprezą w wymiarze lokalnym sprawuje: „Tygodnik Ciechanowski”. 

Regulamin konkursu Regulamin konkursu (143.50 KB) 

Karta zgłoszeniowa Karta zgłoszeniowa (22.50 KB) 

Regina Kwiatkowska
Dyrektor P-MBP

"Żonkil - symbol nadziei...2011" - konkurs plastyczny

Opublikowano .

Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie, Hospicjum Domowe  CARITAS w Żurominie oraz Centrum  Wolontariatu  hospicyjnego w Żurominie w ramach ogólnopolskiej akcji „Pola nadziei” zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do IV edycji konkursu plastycznego na Pocztówkę Wielkanocną pt.  „Żonkil – symbol nadziei …” 

Już od 14 lat w Polsce organizowana jest coroczna akcja „Pola nadziei”. Jej celem jest edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa, w szczególności jego najmłodszej części, na los ludzi terminalnie chorych oraz szerzenie idei hospicyjnej. Symbolem akcji jest żonkil – kwiat wiosny, kwiat nadziei na nowe życie. W wielu miastach Polski rozkwitają wtedy prawdziwe żywe żonkilowe poletka, tymczasem w Żurominie rozkwitną żonkile na dziecięcych pocztówkach Wielkanocnych namalowanych z wyobraźni i z serca … idea jednak pozostaje ta sama. 

Zapraszamy do udziału w konkursie … 

Terminy półfinału i finału IX Powiatowego Konkursu Ortograficznego

Opublikowano .

Terminy półfinału i finału IX Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem „Powiatowy Mistrz Ortografii”.

Półfinał konkursu odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie w dniu 8 kwietnia 2011 r.

- godz. 10.00 – szkoły podstawowe

- godz. 11.00 – gimnazja

- godz. 12.00 – szkoły ponadgimnazjalne

Finał konkursu odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Żurominie w dniu 15 kwietnia 2011 r.

- godz. 10.00 – szkoły podstawowe

- godz. 11.00 – gimnazja

- godz. 12.00 – szkoły ponadgimnazjalne

Program rozwoju systemu wspierania rodziny w Powiecie Żuromińskim w 2011 roku

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie złożyło wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011. W ramach konkursu możliwe jest dofinansowywane działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej oraz środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie. Wartość projektu wynosi 78 tys. zł. Program ten realizowany jest od kilku lat i służy podejmowaniu szeregu działań wychodząc naprzeciw problemom pojawiającym się na terenie Powiatu Żurominskiego poprzez:

- prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych,

- konsultacje psychologiczne dla rodzin przejawiających problemy wychowawcze (rodzice i dzieci),

- wsparcie prawne dla osób w kryzysie,

- terapie oraz konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin,

- realizację warsztatów dla rodziców i wychowawców mających trudności wychowawcze pn. „Mądry rodzic-szczęsliwe dziecko”,

- realizację warsztatu profilaktycznego dla wolontariuszy pn. „Jak żyć z ludźmi”,

- promocję rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz integracja rodzin zastępczych.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego.

Opublikowano .

W dniu 18 marca 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się posiedzenie KBiP powołanej Zarządzeniem Nr 01/11 z dnia 04 stycznia 2011 r., w następującym składzie:

Przewodniczący: 
1.   Janusz Welenc – Starosta Żuromiński.
Członkowie stali:
2.   Henryk Mac – radny Rady Powiatu Żuromińskiego. 
3.   Mirosław Różański – radny Rady Powiatu Żuromińskiego.
4.   Mł.insp. Wiesław Guziński  – Komendant Powiatowy Policji w Żurominie.
5.   Podinsp. Eugeniusz Ogonowski – Naczelnik Wydziału Prewencji   KP Policji w Żurominie.
6.   Bogdan Beniuk – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Mławie.
7.   Joanna Barbara Hajdas – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie.
8.   Justyna Żywiecka – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.
Członkowie z głosem doradczym:
9.   Wacław Chęciński – Komendant Straży Miejskiej w Żurominie.
10.    mł.bryg. Dariusz Stumski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
w Żurominie.

Na spotkanie to zostali zaproszeni również Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wszystkich gmin powiatu żuromińskiego.

Na posiedzeniu zrealizowano następujący porządek spotkania:

  1. Wręczenie aktów powołania członkom KBiP.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBiP z dnia 14.10.2010 r.
  3. Przedstawienie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego na 2011 r.
  4. Sprawozdanie z podjętych działań podczas akcji „BEZPIECZNE FERIE 2011” – KP Policji.
  5. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie żuromińskim za 2010 r. – Komendant KPP w Żurominie
  6. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2010 r. – KP PSP w Żurominie.
  7. Przyjęcie propozycji zadań do „Powiatowego Programu Zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2014”.

 

P1130532.JPGP1130533.JPGP1130534.JPGP1130535.JPG

P1130536.JPG