Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Nowy poprzedni dyrektor szpitala powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

Z dniem 1 lipca 2011r. uchwałą Zarządu Powiatu Żuromińskiego Nr 150/2011 z dnia 29.06.2011r. na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zurominie, zatrudniony został  na okres 6 lat (do dnia 30 czerwca 2017r.) Pan Zbigniew Białczak.

Nowa szkoła policealna dla dorosłych

Opublikowano .

W dniu 29 czerwca 2011r. Rada Powiatu Żuromińskiego podjęła uchwałę Nr IX/61/11 w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych i włączenia jej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie. Kształcenie w utworzonej publicznej szkole policealnej odbywać się będzie bezpłatnie na kierunkach: technik administracji, technik ekonomista oraz technik handlowiec. Ukończenie szkoły policealnej daję szansę na zdobycie wykształcenia z tytułem zawodowym, a co za tym idzie podnieść kwalifikacje zawodowe, zwłaszcza tym słuchaczom, którzy nie przystąpili bądź nie zdali egzaminu maturalnego. Zainteresowane osoby proszę o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie ul. Lidzbarska 27C.

Relacja z II Powiatowego Rajdu Rowerowego

Opublikowano .

25 czerwca odbył się II Powiatowy Rajd Rowerowy organizowany przez Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. Udział w rajdzie wzięło 80 osób – mieszkańców powiatu żuromińskiego. Niektórzy przybyli na trasę całymi rodzinami. Dziesięcioosobowe grupy rajdowe przejechały trasę Poniatowo-Brudnice-Bądzyn-Konopaty i z powrotem. O bezpieczeństwo uczestników na trasie przejazdu zadbali policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, wolontariuszki, oddelegowani sanitariusze pogotowia ratunkowego oraz opiekunowie grup rajdowych. Na trasie rajdu nie brakowało atrakcji. Na plaży w Bądzynie Indianie z Grupy TATANKAART zorganizowali strzelanie z winchestera. Każdy uczestnik mógł oddać dwa strzały. Wolontariuszki w wyznaczonych punktach zapewniały dostęp do wody dla spragnionych rajdowców. W Gościńcu Myśliwskim w Konopatach na strudzonych przejazdem czekały kiełbaski oraz smakowita potrawka gajowego. Dodatkową atrakcją było zorganizowane przez P. Adama Ejnika przejście „Ścieżką edukacyjną”. Około dwugodzinny pobyt w Konopatach najmłodsi uczestnicy rajdu umilali sobie grając w piłkę lub przeciągając linę. Zabawa była przednia, co było widać po zadowolonych minach uczestników rajdu oraz słowach „do zobaczenia na trasie w przyszłym roku”. Jak widać mieszkańcy powiatu rozpoczęli wakacje aktywnie i tak trzymać.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji i sprawnym przebiegu rajdu: opiekunom grup rajdowych, policjantom, strażakom, strażnikom miejskim, pracownikom pogotowia ratunkowego, wolontariuszkom. Dziękujemy również mieszkańcom powiatu za udział w rajdzie.

Organizatorzy rajdu

DSC05877.JPGDSC05879.JPGDSC05880.JPGDSC06845.JPG

DSC06961.JPGDSC06962.JPGDSC06963.JPGDSC06964.JPG

DSC06967.JPGDSC06968.JPGDSC06971.JPGDSC06972.JPG

DSC06973.JPGDSC06974.JPGDSC06975.JPGDSC06978.JPG

DSC06979.JPGDSC06980.JPGDSC06981.JPGDSC06984.JPG

DSC06986.JPGDSC06987.JPGDSC06989.JPGDSC06991.JPG

DSC06994.JPGDSC06996.JPGDSC06997.JPGDSC06998.JPG

DSC06999.JPGDSC07000.JPGDSC07001.JPGDSC07002.JPG

DSC07003.JPGDSC07004.JPGDSC07007.JPGP1040057.JPG

P1040062.JPGP1040073.JPGP1040074.JPG

Spotkanie wolontariuszy

Opublikowano .

Od dziesięciu lat przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie działa wolontariat. Przez ten czas Centrum skupiło około 70 aktywnie działających młodych osób- uczniów gimnazjum i szkół średnich. Wolontariusze od początku angażowali się w liczne działania pomocowe na rzecz społeczności lokalnej, m.in. w organizowanie zbiórek żywnościowych i pieniężnych, odwiedzanie dzieci i osób starszych w żuromińskim szpitalu i w domach podopiecznych, odwiedzanie mieszkanek w DPS w Bądzynie, pomoc w nauce młodszym kolegom, jak również angażowali się w różne inicjatywy organizowane przez Centrum tj.: spotkania świąteczne i integracyjne dla niepełnosprawnych. Wolontariusze na co dzień objęci są wsparciem psychologa i koordynatora wolontariatu i uczestniczą w programie opieki nad dzieckiem i rodziną realizowanym przez PCPR. W dniu 21 czerwca grupa wolontariuszy zorganizowała spotkanie integracyjne w przypadającym Europejskim Roku Wolontariatu. Wspólne grillowanie i czynny wypoczynek w Gościńcu Myśliwskim w Konopatach pozwoliły na integrację wolontariuszy. Spotkanie to było możliwe dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Przywitowskiego z Bieżunia, który udzielił finansowego wsparcia, za co serdecznie dziękujemy.

DSC05125.JPGDSC05141.JPGDSC05143.JPGDSC05146.JPG

DSC05157.JPGIMG_0998.JPGIMG_1003.JPGThumbs.db

Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 08.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego.
Porządkiem spotkania było:
  1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 18.03.2011 r..
  2. Omówienie wyników ankiety nt. „Czy jesteś bezpieczny w szkole” przez Komendę Powiatową Policji w Żurominie przeprowadzonej wśród uczniów i rodziców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
  3. Propozycję działań mających poprawić bezpieczeństwo podczas akcji „BEZPIECZNE WAKACJE 2011”.
  4. Bieżąca informacja dotyczącą bezpieczeństwa żywnościowego w nadzorowanych przez PIS obiektach.
  5. Inauguracja roku szkolnego 2011/2012 pod hasłem ”Bezpieczna droga do szkoły”, która odbędzie się 16 września w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu, propagująca bezpieczeństwo na drodze oraz udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  6. Wolne wnioski.

Powiatowe Rodzinne Zawody Spławikowe o Puchar Starosty Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 9 lipca na jeziorze Grądy (powiat działdowski) Polski Związek Wędkarski Koło w Żurominie organizuje pod patronatem Starosty Żuromińskiego Powiatowe Rodzinne Zawody Spławikowe o Puchar Starosty Żuromińskiego. Start zawodów o godzinie 8:00. W zawodach mogą brać udział zespoły składające się z osoby młodocianej w wieku do lat 16 oraz spokrewnionej z nią osoby dorosłej. Dla laureatów zawodów przewidziane zostały dyplomy, nagrody rzeczowe oraz puchary. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.