Logotypy__CPPC_3


 

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego.

Opublikowano .

W dniu 18 marca 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się posiedzenie KBiP powołanej Zarządzeniem Nr 01/11 z dnia 04 stycznia 2011 r., w następującym składzie:

Przewodniczący: 
1.   Janusz Welenc – Starosta Żuromiński.
Członkowie stali:
2.   Henryk Mac – radny Rady Powiatu Żuromińskiego. 
3.   Mirosław Różański – radny Rady Powiatu Żuromińskiego.
4.   Mł.insp. Wiesław Guziński  – Komendant Powiatowy Policji w Żurominie.
5.   Podinsp. Eugeniusz Ogonowski – Naczelnik Wydziału Prewencji   KP Policji w Żurominie.
6.   Bogdan Beniuk – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Mławie.
7.   Joanna Barbara Hajdas – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie.
8.   Justyna Żywiecka – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.
Członkowie z głosem doradczym:
9.   Wacław Chęciński – Komendant Straży Miejskiej w Żurominie.
10.    mł.bryg. Dariusz Stumski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
w Żurominie.

Na spotkanie to zostali zaproszeni również Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wszystkich gmin powiatu żuromińskiego.

Na posiedzeniu zrealizowano następujący porządek spotkania:

  1. Wręczenie aktów powołania członkom KBiP.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBiP z dnia 14.10.2010 r.
  3. Przedstawienie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego na 2011 r.
  4. Sprawozdanie z podjętych działań podczas akcji „BEZPIECZNE FERIE 2011” – KP Policji.
  5. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie żuromińskim za 2010 r. – Komendant KPP w Żurominie
  6. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2010 r. – KP PSP w Żurominie.
  7. Przyjęcie propozycji zadań do „Powiatowego Programu Zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2014”.

 

P1130532.JPGP1130533.JPGP1130534.JPGP1130535.JPG

P1130536.JPG

X FORUM EDUKACYJNE "NAJLEPSZA INWESTYCJA TO TWOJA EDUKACJA"

Opublikowano .

W dniu 21 marca 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie odbyło się X Forum Edukacyjne pod tytułem „Najlepsza inwestycja to twoja edukacja”. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9.00 przemówieniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie Pani Marii Skolmowskiej-Karpińskiej, która powitała wszystkich przybyłych gości i życzyła młodzieży jak najlepszych wyborów związanych z tematyką forum. Następnie głos zabrał Starosta Żuromiński, zaznaczając przed jak ważnym wyborem stoi młodzież ponieważ to ona ma będzie miała największy wpływ na rozwój gospodarczy naszego kraju. Podkreślił również jak ważnym wyborem dla młodzieży jest szkoła, gdyż to ona w pewnym stopniu kształtuje charaktery młodych ludzi i będzie zapewniać im stabilizację w życiu zawodowym.

Organizatorem forum było Starostwo Powiatowe w Żurominie, Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

X Forum Edukacyjne miało na celu zapoznanie młodzieży z klas gimnazjalnych i maturalnych z ofertą edukacyjną szkół średnich z powiatu żuromińskiego oraz z ofertą uczelni wyższych i szkół policealnych.

DSCN2846.JPGDSCN2862.JPGDSCN2868.JPGDSCN2869.JPG

DSCN2918.JPG

Informacja dotycząca gruntów przy ulicy Szpitalnej

Opublikowano .

W związku z toczącą się dyskusją dotyczącą rozdysponowania nieruchomości Powiatu  w Żurominie przy ul. Szpitalnej – pragniemy przedstawić kilka faktów i dokumentów, które pozwolą czytelnikom i bezpośrednio zainteresowanym przybliżyć kwestię stanu prawnego tych działek. Na spotkaniach padało wiele pytań: dlaczego dopiero teraz władze powiatu  podjęły te działania, co robiły władze w latach 80-tych i 90-tych ub. wieku,  dlaczego tak wysoka cena wykupu tych działek, dlaczego nie uwzględnia się faktu, że część obecnych mieszkańców to osoby, których wywłaszczono,  dlaczego tak długa procedura, przekraczająca normy przepisane w Kpa itp. dlaczego bez uprzedzenia skierowano pozwy do Sądu Rejonowego o odszkodowanie?

Gazele mazowieckiego biznesu

Opublikowano .

Nagrodzono najlepiej rozwijające się przedsiębiorstwa z Mazowsza. W uroczystej gali, która odbyła się 16 marca br. w Warszawie, wziął udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Po raz jedenasty ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm opublikował „Puls Biznesu”. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie podmiotów, które niezależnie od koniunktury gospodarczej, z roku na rok odnotowują poprawę wyników finansowych, pomimo, że nie należą do największych rekinów biznesowych. Marszałek Adam Struzik, gratulując nagrodzonym, podkreślił rolę, jaką odrywają w gospodarce regionu małe i średnie przedsiębiorstwa. Tworzą nowe miejsca pracy, są bogatym źródłem inicjatyw w zakresie innowacyjności, przyczyniają się także do poprawy spójności gospodarczej i społecznej województwa. Głównym założeniem rankingu jest promowanie przedsiębiorstw koncentrujących swoją działalność w regionach i tych, które - w wielu przypadkach - stały się gospodarczymi wizytówkami województw. O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat. Cechą charakterystyczną Gazel Biznesu jest też dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów. Finałowa gala Gazel Biznesu 2010 odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie zajął drugą pozycję na Mazowszu, w Polsce dziesiątą - wśród zakładów opieki zdrowotnej (EKD 8610) w ogólnopolskim rankingu firm "Gazele Biznesu 2010".

11786.jpg11790.jpg11807.jpg11808.jpg

11811.jpg11889.jpgThumbs.db

Środki finansowe na kształcenie kadry oświatowej

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 23 marca do 20 kwietnia 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 Oszenie_o_konkursie_9.4_POKL Ogłoszenie_o_konkursie_9.4_POKL (123.06 KB)