Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

XI Międzynarodowy Turniej Ziemii Zawkrzeńskiej w Polskiej Grze

Opublikowano .

XI Międzynarodowy Turniej Ziemii Zawkrzeńskiej w Polskiej Grze (Warcaby stupolowe) odbędzie się po raz piąty na terenie powiatu żuromińskiego. W tym roku 119 zawodników z 9 krajów (Polska, Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Łotwa, Brazylia, Izrael, Holandia) zmagać się będzie w turnieju rozgrywanym w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie w dniach 17-21 lipca 2011r. Turniej rozgrywany jest na terenie powiatu żuromińskiego od 4 lat (2007 – Zieluń, 2008 – Zieluń, 2009 – Żuromin, 2010 – Bieżuń). Starostwo Powiatowe w Żurominie tak jak w poprzednich latach jest fundatorem pucharów oraz dyplomów dla laureatów. Zapraszamy wszystkich chętnych do śledzenia zmagań zawodników podczas turnieju. Uroczysty start turnieju - niedziela 17 lipca 2011r., godzina 8:00, sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie.

Umowa na przebudowę mostu w Kliczewie Małym podpisana

Opublikowano .

W dniu 07 lipca 2011r. została podpisana przez Zarząd Powiatu umowa na wykonanie ,,Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork w m.Kliczewo Małe” z Konsorcjum firm:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo i ,,TRAKT”Usługi Drogowo Mostowe Zuzanna Barbara Błachowiak Ul.Graniczna 1A,06-500 Mława za cenę brutto w wysokości: 406.267,50 zł: (czterysta sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 50/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.10.2011r.

Podpisanie umowy na przebudowę dróg powiatowych nr 4635W oraz nr 4638W

Opublikowano .

W dniu 4 lipca 2011r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na wykonanie ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 4635W od drogi nr 561-Sokołowy Kąt-Siemiątkowo i nr 4638W Gradzanowo-Siemiątkowo-Wolany wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg na skrzyżowanie typu ,,MINI RONDO” w m. Siemiątkowo”- w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski 06-450 Glinojeck Ul. Nadrzeczna 12, za cenę brutto w wysokości: 2.451.625,40 zł: (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadziesia pięć złotych 40/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.09.2011r.

Nowy poprzedni dyrektor PCKUiP w Żurominie

Opublikowano .

Z dniem 1 sierpnia 2011r. uchwałą Zarządu Powiatu Żuromińskiego Nr 149/2011 z dnia 29.06.2011r. na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zurominie, zatrudniony zostanie na okres 5 lat (do dnia 31 lipca 2016r.) Pan Zygmunt Cecelski.

Wykonanie budżetu Powiatu Żuromińskiego za 2010r.

Opublikowano .

Dochody

Plan -  40 386 367 zł, Wykonanie 39 780 848 zł. Procentowo 98,5 wykonania planu.

Wydatki

Plan - 43 100 940 zł, Wykonanie 41 722 050 zł. Procentowo 96,8 wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne

Plan - 10 882 119 zł, Wykonanie 10 390 033 zł. Procentowo 95,5 wykonania planu.

Wartość zadań zrealizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Plan - 4 835 837 zł, Wykonanie 4 496 049 zł. Procentowo 93 wykonania planu.

Zadłużenie na koniec 2010r. - 1 931 637 zł w tym:

Kredyt - 1 533 431 zł

Pożyczki z WFOŚiGW - 398 206 zł

Wskaźnik zadłużenia - 4,86 %

Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2010r. udzielone

Opublikowano .

W dniu 29.06.2011r. Rada Powiatu Żuromińskiego pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010r. Po uzyskaniu pozytywnej opinii RIO oraz komisji rewizyjnej, uchwałą Rady Powiatu Żuromińskiego, Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium za 2010r. stosunkiem głosów radnych 11 za przy 5 którzy wstrzymali się od głosu.