Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Powiatowe Zawody Wędkarskie z Okazji Dnia Dziecka

Opublikowano .

1 czerwca na łowisku Borek w Bieżuniu odbyły się Powiatowe Zawody Wędkarskie z Okazji Dnia Dziecka przeznaczone dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych. W zawodach uczestniczyło 25 osób. Organizatorem Zawodów Było Bieżuńskie Towarzystwo Wędkarskie. Patronem zawodów został Starosta Żuromiński Janusz Welenc. Największa ryba zawodów o masie 960g (leszcz) została złowiona przez Jakuba Rosmanowskiego z Bieżunia. Najmłodszym uczestnikiem imprezy został Łukasz Baca. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

Szkoły podstawowe - kategoria indywidualna

1. Jakub Rosmanowski
2. Daniel Kotowski
3. Filip Falkiewicz

Szkoły podstawowe - kategoria drużynowa

1. Szkoła Podstawowa w Bieżuniu
2. Szkoła Podstawowa w Bieżuniu
3. Szkoła Podstawowa w Siemiątkowie

Gminazja - kategoria indywidualna

1. Kamil Olewnik
2. Mateusz Borkowski
3. Robert Siemianowskia

Gimnazja - kategoria drużynowa

1. Gminazjum w Siemiątkowie
2. Gminazjum w Bieżuniu
3. Gimnazjum w Lutocinie

Laureaci otrzymali nagrody i puchary oraz upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Organizatorzy zapewnili poczęstunek oraz napoje, ufundowane przez Wójta Gminy Lutocin Pana Ryszarda Gałkę. Nagrody wręczali Starosta Żuromiński Janusz Welenc oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański.

P1130864.JPGP1130866.JPGP1130868.JPGP1130869.JPG

P1130870.JPGP1130871.JPGP1130874.JPGP1130875.JPG

P1130900.JPGP1130902.JPGP1130904.JPGP1130905.JPG

P1130906.JPGP1130908.JPGP1130913.JPGP1130917.JPG

P1130920.JPGP1130921.JPGP1130923.JPGP1130924.JPG

P1130925.JPGP1130926.JPGP1130927.JPGP1130929.JPG

P1130930.JPGP1130931.JPGP1130933.JPGP1130936.JPG

P1130937.JPGP1130938.JPGP1130940.JPGP1130941.JPG

P1130942.JPGP1130944.JPGP1130945.JPGP1130946.JPG

P1130947.JPGP1130949.JPGP1130950.JPGP1130951.JPG

P1130952.JPGP1130953.JPGP1130954.JPGP1130957.JPG

P1130962.JPGThumbs.db

Pobór krwi w Żurominie zakończony

Opublikowano .

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Żurominie informuje iż dnia 22.05.2011r. odbył się pobór krwi. Uczestniczyło w nim 39 krwiodawców, którzy oddali łącznie 17,2 litrów krwi. Zarząd Klubu HDK Serdecznie składa podziękowania wszystkim krwiodawcom, którzy oddali krew oraz zaprasza nowych członków do oddawania krwi.

Jerzy Bucholski
Prezes Klubu HDK

Strona internetowa nt. hali sportowej w Żurominie ruszyła

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

 „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

 

W dniu 1 czerwca pod adresem www.hala.zuromin-powiat.pl uruchomiona została strona internetowa prowadzona przez Powiat Żuromiński, dotycząca hali sportowej, która powstaje przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony, gdzie można zapoznać się z wieloma użytecznymi informacjami.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Opublikowano .

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wzrostem zachorowań na zespół hemolityczno – mocznicowy w Niemczech. W związku z prowadzonym w Niemczech dochodzeniem epidemiologicznym, które pozwoli na ustalenie skażonego produktu i wycofanie go z rynku, osobom odwiedzającym Niemcy zaleca się unikanie spożywania warzyw (ogórków, pomidorów i sałaty). Obecnie na terenie Polski nie zanotowano zachorowań wywołanych werocytotoksycznym szczepem E. coli, które wskazywałyby na obecność skażonych partii produktów na terenie naszego kraju, zaleca się jednak szczególną ostrożność w spożywaniu warzyw importowanych z obszarów dotkniętych zachorowaniami lub z krajów wskazywanych jako możliwe źródło zakażenia oraz zwrócenie szczególnej uwagi na proces przygotowania do spożycia produktów żywnościowych (głownie warzyw) –– przede wszystkim ich dokładne mycie. Ponadto, biorąc pod uwagę możliwość przeniesienia się zakażenia człowiek-człowiek drogą pokarmową, zwłaszcza między osobami mającymi ze sobą bliski kontakt w środowisku domowym, istotne jest również zachowania zasad higieny osobistej.

 5 kroków do bezpiecznej żywności 5 kroków do bezpiecznej żywności (125.96 KB)

Remonty cząstkowe dróg powiatowych

Opublikowano .

W dniu 30 maja 2011r. podpisano umowę  na  wykonanie ,,Remonty cząstkowe dróg powiatowych Nr 4605W Zieluń-Kozilas-Chojnowo oraz 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona” z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp z o.o. ul.Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo za  cenę brutto w wysokości: 101.844,00 zł: /sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote/.Termin zakończenia robót  został ustalony na dzień 30.06.2011r. 

Dodatkowe środki na przebudowę mostu oraz drogi powiatowej

Opublikowano .

Zarząd Powiatu pozyskał dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Infrastruktury w wysokości 250 tys. zł na przebudowę mostu wraz z drogą powiatową Kliczewo Duże - Kliczewo Małe. Środki zostaną wprowadzone do budżetu powiatu. Pozwoli to na realizację zadania w 2011r. Będzie to już 12 most wyremontowany na drogach powiatowych od momentu powstania powiatu. Przebudowa tego odcinka drogi również łączy się w ciągu komunikacyjnym z obecnie modernizowaną drogą ze środków unijnych - Żuromin - Olszewo - Kliczewo Duże.

Posiedzenie Rady Społecznej przy SPZZOZ w Żurominie

Opublikowano .

Na posiedzeniu Rady Społecznej w dniu 24 maja 2011 r. na wniosek Dyrektora SPZZOZ podjęta została uchwała w sprawie wydania opinii o podziale zysku wypracowanego przez SPZZOZ w Żurominie w 2010 roku. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2010 rok w wysokości 1 962 453,16 zł na: 1. zwiększenie Funduszu zakładu w kwocie 1 177 453,16 zł 2. wypłatę rocznych nagród uznaniowych dla pracowników w kwocie 785 000,00 zł.