Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Umowa na obsługę bankową budżetu Powiatu

Opublikowano .

W dniu 19 .08.2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie została zawarta umowa na bankową obsługę budżetu powiatu z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie, Oddział w Żurominie, 09-300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 12, który zaoferował:
I. KOSZTY (CENA) – 0,00 zł
II. POŻYTKI Z LOKAT (PRZYCHODY Z ODSETEK): 
 wysokość oprocentowania:
a) rachunków bieżących – 5,02 %, przy oferowanej marży bankowej w wysokości = + 0,60 %
b) rachunków pomocniczych – 5,02 %, przy oferowanej marży bankowej w wysokości = + 0,60 %
c) lokat O/N – 5,02%, przy oferowanej marży bankowej w wysokości =  + 0,60%

Poza wybranym bankiem oferty na bankową obsługę budżetu złożyły 3 banki z terenu miasta Żuromin.
e-max.it: your social media marketing partner