Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ogłoszenia i informacje

Podpisanie umów na informatyzację urzędów

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

29 sierpnia o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie nastąpiło podpisanie umów na realizację projektu pn. „Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczył ze strony Wykonawców - firmy Madkom Sp. z o.o. - Pan Dariusz Dziosa, - firmy Unizeto Technologies S.A. - Pan Antoni Sidor. Ze strony Zamawiającego - Zarządu Powiatu Żuromińskiego - reprezentowali Starosta Żuromiński - Pan Janusz Welenc oraz Wicestarostwa Żuromiński - Pan Mieczysław Olszlegier. Umowę kontrasygnowała Skarbnik Powiatu Żuromińskiego Pani Irena Brejna. W spotkaniu uczestniczyli także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu żuromińskiego, oraz koordynatorzy gminni projektu.

Projekt którego umowa dotyczy, jest realizowany w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działanie 2.2. „Rozwój e-usług”– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przedmiot umów opierają się na kwoty na kwoty:

- 270 556,58 zł - dotyczy części A zamówienia publicznego - Budowa infrastruktury sieci LAN, sieci elektrycznych i prace adaptacyjne dostosowujące pomieszczenia serwerowni - realizowana przez firmę Unizeto Technologies.

- 461 497,72 zł - dotyczy części C zamówienia publicznego - Dostawa i instalacja oprogramowania - realizowana przez firmę Madkom Sp. z o.o.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a sześcioma gminami powiatu żuromińskiego. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010-2011. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania administracji samorządowej poprzez:

  • budowę i rozwój elektronicznej administracji,  
  • unowocześnienie i ujednolicenie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Żurominie i Urzędów Gmin biorących udział w projekcie.  

Celem szczegółowym projektu jest rozwój e-usług dla mieszkańców poprzez uruchomienie portali obsługi interesanta przez Internet wraz z udostępnieniem formularzy elektronicznych oraz Biuletynów Informacji Publicznej. Realizacja projektu umożliwi blisko 40 tys. mieszkańcom powiatu żuromińskiego załatwienie spraw urzędowych w powiecie i w gminie bez wychodzenia z domu. Projekt przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia informacyjnego w powiecie i zwiększy dostęp do publicznej sieci teleinformatycznej dzięki utworzeniu 8 punktów publicznego dostępu do Internetu (tzw. infomatów), w pełni przystosowanych do obsługi przez różne grupy osób niepełnosprawnych.  

IMG_0001.JPGIMG_0006.JPGIMG_0020.JPGIMG_0021.JPG

P1140726.JPGP1140730.JPGP1140734.JPGP1140735.JPG

P1140736.JPGP1140742.JPGP1140745.JPGP1140748.JPG

P1140750.JPGP1140752.JPGP1140757.JPGP1140760.JPG

P1140762.JPGP1140765.JPGP1140769.JPGRP1140770.JPG

e-max.it: your social media marketing partner