Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przydatne informacje

Aktualności z zakresu edukacji

Projekt partnerski firmy SOLVA S.C. oraz powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Firma SOLVA S.C. oraz Powiat Żuromiński przygotowały w partnerstwie wniosek o dofinansowanie projektu ”Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie” w ramach działania 9.2 PO KL. W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 133 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. Wartość projektu wynosi 814 078,28 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 701 518,28 zł.
W ramach projektu planowane są:
 1. dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, w tym: zajęcia z informatyki, grafiki komputerowej, kurs inżynierii projektowania komputerowego, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze oraz warsztaty z przedsiębiorczości,
 2. dodatkowe zajęcia zawodowe, tj. kurs fotografii cyfrowej,
 3. doradztwo edukacyjno-zawodowe
 4. praktyki i staże zawodowe w branżach: informatycznej, samochodowej i handlowej.
Przygotowany w partnerstwie wniosek przeszedł  pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej i został skierowany do dofinansowania. W chwili obecnej trwają procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Opublikowano .

W dniu 28 sierpnia 2013r. Starosta Żuromiński Janusz Welenc  wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom kontraktowym, którzy w wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele mianowani:
 1. Marlena Kaczorowska – Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie
 2. Ks. Grzegorz Sieczka – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
 3. Piotr Oleksiak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 4. Krzysztof Błaszkiewicz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 5. Olga Bogacka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 6. Zbigniew Fabisiak – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
 7. Adam Piotr Wetmański - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie

Praca dla nauczycieli objętych programem redukcji etatów

Opublikowano .

Społeczny Komitet Kapituły Konkursu ,,Jestem Nauczycielem przy Fundacji Promocji Przedsiębiorczości w Warszawie informuje Państwa, że jest możliwość dania odpowiedniej pracy nauczycielom objętym w 2013 roku programem redukcji etatów.

Komitet ogłosi w dniu 29 lipca 2013 roku Konkurs na wyłonienie kandydatów do pracy w strukturach terenowych przyjętego Projektu. Laureat konkursu, po przejściu szkolenia realizowanego w trybie indywidualnym,otrzyma etat w podmiocie gospodarczym ekonomii społecznej powołanym specjalnie w celu zapewnienia pracy Nauczycielowi - Laureatowi Konkursu.

Opis zadań do realizacji dostępny będzie na stronie internetowej konkursu: www.jestemnauczycielem.pl

Jeżeli na terenie Państwa Powiatu  jest nauczyciel zainteresowany otrzymaniem pracy będącej kontynuacją jego zawodowej kariery, zwracamy się z uprzejmą prośbą o powiadomienie potencjalnego beneficjenta Konkursu o naszym Projekcie.

Podmiot gospodarczy zarządzany przez Nauczyciela będzie zajmować się głównie edukacją pozaszkolną realizowaną przy współpracy z pracodawcami (nie tylko z terenu Gminy czy Powiatu).

Powierzenie stanowisk nowym dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2013r. zatwierdził konkursy na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie . Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Żurominie powierzono Panu Wojciechowi Smolińskiemu na okres od dnia 01.09.2013r. do dnia 31 sierpnia 2018r. Natomiast stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie powierzono Pani Agnieszce Jabłońskiej-Witak na okres od dnia 01.09.2013r. do dnia 31 sierpnia 2018r.

Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 10 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się wręczenie nagród  dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego. Nagrody dla laureatów Konkursu zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, samorządy gmin: Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Kuczbork Osada, Siemiątkowo, Lutocin oraz Nadleśnictwa Lidzbark i Dwukoły. Wręczenia nagród i dyplomów dokonali: Starosta Żuromiński  - Janusz Welenc, Przewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Rzymowski oraz przedstawiciele: Nadleśnictwa Dwukoły – Pan Piotr Wnuk i Nadleśnictwa Lidzbark – Pani Joanna Bilska.

Konkurs trwał  od 18.01.2012 r. do 21.05.2012 r. i obejmował część teoretyczną i praktyczną.

Organizatorami Konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Żurominie, wszystkie samorządy gmin z terenu powiatu żuromińskiego, Nadleśnictwo Lidzbark, Nadleśnictwo Dwukoły oraz dyrektorzy szkół.

Cele Konkursu to: popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, rozbudzanie zainteresowań młodzieży ekologią i ochroną  środowiska, kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci  i młodzieży powiatu, inicjowanie działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska.

wfosigw13

Konferencja pod nazwą „Przyszłość młodego pokolenia, a rola doradztwa zawodowego”

Opublikowano .

W dniu 5 czerwca 2013r. w sali kina Ton w Żurominie odbyła się konferencja pod nazwą  „Przyszłość młodego pokolenia, a rola doradztwa zawodowego” zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Żurominie we współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez powiat żuromiński. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Starosta Żuromiński Janusz Welenc, który podkreślił istotne znaczenie doradcy zawodowego, psychologa, rodziców w kształtowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej uczniów. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z ofertą szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat przedstawioną w formie zróżnicowanych i prezentujących wszystkie aspekty funkcjonowania szkół prezentacji multimedialnych, w tym osiągnięcia edukacyjne i dalsze losy absolwentów. Poza tym wysłuchali prelekcji dotyczącej znaczenia doradcy zawodowego przy wyborze kierunku kształcenia przez uczniów w perspektywie dalszej kariery zawodowej, a także zapoznali się ze zmianami w przepisach prawa w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach oraz informacją o stanie doradztwa zawodowego na terenie powiatu. 

Targi Pracy i Edukacji 2013

Opublikowano .

W dniu 19 kwietnia 2013r. w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbyły się Targi Pracy i Edukacji współorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Żurominie.

Zorganizowane po raz pierwszy w Żurominie Targi Pracy i Edukacji były podyktowane zapotrzebowaniem społecznym. Dotychczas targi organizowane były jako Forum Edukacyjne mające na celu zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, szkół wyższych, szkół policealnych oraz instytucji rynku pracy, a także zaoferowanie pomocy przy wyborze zawodu i ścieżki kariery zawodowej. Odbiorcami tegorocznych targów, oprócz młodzieży szkolnej, były również osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego

Opublikowano .

Zakończył się XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII, ktry został przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, półfinale i finale powiatowym.

Do półfinału zgłoszonych zostało 21 szkół podstawowych, 9 gimnazjów i 4 szkoły ponadgimnazjalne. Ogółem udział wzięło 115 uczniów, tj.: 53 uczniów podstawowych, 36 uczniów gimnazjów, 26 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs przeprowadziła Komisja konkursowa w składzie: Joanna Królikowska, Ewa Zalewska, Anna Wronkowska, Bożena Jackowska, Henryk Wrzosek.

Treść dyktand przygotowała Pani Anna Wronkowska, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie.

8 kwietnia przeprowadzony został półfinał konkursu, w wyniku którego do finału zakwalifikowało się po siedmiu uczniów z każdego typu szkół.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia finału, wyłoniono Powiatowego Mistrza Ortografii 2013 r. oraz II i III miejsce w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.