Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przydatne informacje

Aktualności z zakresu edukacji

Najlepsi maturzyści z terenu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 31 października 2013r. Starosta Żuromiński Janusz Welenc wręczył nagrody najlepszym maturzystom ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych prze powiat żuromiński w roku szkolnym 2012/2013. Na uroczyste wręczenie nagród  zostali zaproszeni również rodzice uczniów jak też dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczali absolwenci. Najlepsi maturzyści ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński w roku szkolnym 2012/2013 to:
 • Katarzyna Tuszyńska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 • Konrad Czajkowski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 • Krystian Makuszewski – absolwent Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 • Krystian Dąbrowski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 • Łukasz Pniewski – absolwent Technikum  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów

Opublikowano .

W dniu 24 października 2013r. w sali konferencyjnej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, Starosta Żuromiński przyznał stypendia dla uzdolnionych uczniów zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XVIII/141/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium  dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.  

Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej LO Bieżuń

Opublikowano .

Obecni:
Młodzież, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

Gości którzy przyjęli zaproszenie:

 • Pan Aleksander Domeradzki - Prezes  Bieżuńskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 • Pan Czesław Skowerski - Z-ca prezesa  Bieżuńskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 • Pana Janusz Welenc - Starosta Żuromiński
 • Pan kpt Marcin Dominiak reprezentujący Wojskowego Komendanta  Uzupełnień w Ciechanowie
 • Pana Jarosław Baca - Przewodniczący Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
 • Rodzice uczniów szkoły w tym rodzice uczniów klas pierwszych

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

W dniu 11 października 2013r. Starosta Żuromiński Janusz Welenc wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej oraz głębokie oddanie się wykonywanej pracy otrzymały następujące osoby:
 1. Pani Barbara Rogowska – nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu
 2. Pani Mariola Cześnik – nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 3. Pani Danuta Dramińska – nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
 4. Pani Monika Stankowska – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
 5. Pan Marek Machulski – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
 6. Pan Wojciech Kawczyński – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie
 7. Pan Adam Wetmański – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie

Projekt partnerski firmy SOLVA S.C. oraz powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Firma SOLVA S.C. oraz Powiat Żuromiński przygotowały w partnerstwie wniosek o dofinansowanie projektu ”Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie” w ramach działania 9.2 PO KL. W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 133 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. Wartość projektu wynosi 814 078,28 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 701 518,28 zł.
W ramach projektu planowane są:
 1. dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, w tym: zajęcia z informatyki, grafiki komputerowej, kurs inżynierii projektowania komputerowego, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze oraz warsztaty z przedsiębiorczości,
 2. dodatkowe zajęcia zawodowe, tj. kurs fotografii cyfrowej,
 3. doradztwo edukacyjno-zawodowe
 4. praktyki i staże zawodowe w branżach: informatycznej, samochodowej i handlowej.
Przygotowany w partnerstwie wniosek przeszedł  pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej i został skierowany do dofinansowania. W chwili obecnej trwają procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Opublikowano .

W dniu 28 sierpnia 2013r. Starosta Żuromiński Janusz Welenc  wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom kontraktowym, którzy w wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele mianowani:
 1. Marlena Kaczorowska – Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie
 2. Ks. Grzegorz Sieczka – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
 3. Piotr Oleksiak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 4. Krzysztof Błaszkiewicz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 5. Olga Bogacka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 6. Zbigniew Fabisiak – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
 7. Adam Piotr Wetmański - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie

Praca dla nauczycieli objętych programem redukcji etatów

Opublikowano .

Społeczny Komitet Kapituły Konkursu ,,Jestem Nauczycielem przy Fundacji Promocji Przedsiębiorczości w Warszawie informuje Państwa, że jest możliwość dania odpowiedniej pracy nauczycielom objętym w 2013 roku programem redukcji etatów.

Komitet ogłosi w dniu 29 lipca 2013 roku Konkurs na wyłonienie kandydatów do pracy w strukturach terenowych przyjętego Projektu. Laureat konkursu, po przejściu szkolenia realizowanego w trybie indywidualnym,otrzyma etat w podmiocie gospodarczym ekonomii społecznej powołanym specjalnie w celu zapewnienia pracy Nauczycielowi - Laureatowi Konkursu.

Opis zadań do realizacji dostępny będzie na stronie internetowej konkursu: www.jestemnauczycielem.pl

Jeżeli na terenie Państwa Powiatu  jest nauczyciel zainteresowany otrzymaniem pracy będącej kontynuacją jego zawodowej kariery, zwracamy się z uprzejmą prośbą o powiadomienie potencjalnego beneficjenta Konkursu o naszym Projekcie.

Podmiot gospodarczy zarządzany przez Nauczyciela będzie zajmować się głównie edukacją pozaszkolną realizowaną przy współpracy z pracodawcami (nie tylko z terenu Gminy czy Powiatu).

Powierzenie stanowisk nowym dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2013r. zatwierdził konkursy na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie . Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Żurominie powierzono Panu Wojciechowi Smolińskiemu na okres od dnia 01.09.2013r. do dnia 31 sierpnia 2018r. Natomiast stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie powierzono Pani Agnieszce Jabłońskiej-Witak na okres od dnia 01.09.2013r. do dnia 31 sierpnia 2018r.

Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 10 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się wręczenie nagród  dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego. Nagrody dla laureatów Konkursu zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, samorządy gmin: Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Kuczbork Osada, Siemiątkowo, Lutocin oraz Nadleśnictwa Lidzbark i Dwukoły. Wręczenia nagród i dyplomów dokonali: Starosta Żuromiński  - Janusz Welenc, Przewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Rzymowski oraz przedstawiciele: Nadleśnictwa Dwukoły – Pan Piotr Wnuk i Nadleśnictwa Lidzbark – Pani Joanna Bilska.

Konkurs trwał  od 18.01.2012 r. do 21.05.2012 r. i obejmował część teoretyczną i praktyczną.

Organizatorami Konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Żurominie, wszystkie samorządy gmin z terenu powiatu żuromińskiego, Nadleśnictwo Lidzbark, Nadleśnictwo Dwukoły oraz dyrektorzy szkół.

Cele Konkursu to: popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, rozbudzanie zainteresowań młodzieży ekologią i ochroną  środowiska, kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci  i młodzieży powiatu, inicjowanie działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska.

wfosigw13