Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przydatne informacje

Aktualności z zakresu edukacji

LO w Żurominie uzyskało Certyfikat Wiarygodna Szkoła

Opublikowano .

Kapituła Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła przyznała Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie Certyfikat Wiarygodna Szkoła za rok szkolny 2012/2013. Posiadanie Certyfikatu świadczy o tym, że Szkoła zabezpiecza właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy oraz bezpieczeństwo swoim uczniom. Posiadanie Certyfikatu sprzyja ponadto budowaniu pozytywnego wizerunku Szkoły, wzmacnia jej pozycję wśród innych szkół jako wiarygodny partner w edukacji oraz podkreśla prestiż Szkoły i właściwe jej zarządzanie.

XII Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem "Powiatowy Mistrz Ortografii"

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje o organizowanym XII Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem „Powiatowy Mistrz Ortografii” – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

Regulamin oraz druk protokołu eliminacji szkolnych w załączeniu.

Wszelkich informacji udziela Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie Pl. Piłsudskiego 4, tel. 657 47 00, 657 35 25 wew. 27.

Serdecznie zapraszam wszystkie szkoły do wzięcia udziału w konkursie.

Starosta Żuromiński
Janusz Welenc

docRegulamin_i_protokoły.doc61.5 KB

Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Opublikowano .

W dniu 4 lutego 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się spotkanie Starosty Żuromińskiego oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Czteroosobowej delegacji pracowników uczelni przewodniczył  Rektor doc. dr Leszek Zygner. Celem spotkania było stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów na temat szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz wyższego w aspekcie  dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Spotkanie posłużyło również zacieśnieniu współpracy, której efektem ma być popularyzacja kształcenia zawodowego oraz podpisanie porozumienia o współpracy.

Przyznano pomoc materialną uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

Opublikowano .

W dniu 11 grudnia 2013r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podjął Uchwałę w sprawie przyznania pomocy materialnej uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.  Pomoc materialną w wysokości 200 zł na jednego ucznia przyznano 178 uczniom w tym:
 • 32 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 • 24 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 • 52 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 • 52 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 • 18 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
Środki finansowe na przyznaną pomoc materialną w kwocie 35 600 zł pochodzą w całości ze środków własnych budżetu powiatu.

Uczniowie i nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje w Dolnej Saksonii

Opublikowano .

Dwa lata temu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej przystąpił do współpracy z towarzystwem Umiejętności Rolniczych w Poznaniu i Niemieckim Ośrodkiem dla Techniki Rolniczej Deula w Nienburgu. W ramach współpracy uczniowie ze szkoły w Zielonej zaczęli wyjeżdżać na praktyki do szkoły Deula w Nienburgu oraz do certyfikowanych gospodarstw rolnych na terenie Dolnej Saksonii. Efekty w zakresie wiedzy i umiejętności były bardzo wysokie m.in. dlatego, że podstawowa zasada kształcenia zawodowego opiera się na relacjach uczeń-mistrz zawodu. Przykładowo rolnik-certyfikowany mistrz zawodu i uczeń jadą na pole, oglądają, np. chwasty i analizują: jakie są, co zrobić żeby je usunąć, jakie zastosować środki ochrony roślin, jakiego sprzętu użyć, zbadać czy się to opłaca, w jakich terminach dokonać zabiegu, itd. System kształcenia zawodowego w Niemczech zakłada, że szkoła to kształcenie teoretyczno-praktyczne w gospodarstwach certyfikowanych. Gwarantuje to skuteczność kształcenia, jego efektywność oraz zgodność z najnowszymi osiągnięciami technologii rolniczych. Uważa się powszechnie i potwierdzają to badania, że kształcenie w gospodarstwach jest najbardziej efektywne, gdyż postęp jest tam najszybszy, rolnicy zaś, posiadają największą wiedzę praktyczną.

Dodatkowe środki na oświatę w powiecie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego pozyskał dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 27 tys. zł na zakup wyposażenia i środków dydaktycznych do pracowni warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.

Najlepsi maturzyści z terenu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 31 października 2013r. Starosta Żuromiński Janusz Welenc wręczył nagrody najlepszym maturzystom ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych prze powiat żuromiński w roku szkolnym 2012/2013. Na uroczyste wręczenie nagród  zostali zaproszeni również rodzice uczniów jak też dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczali absolwenci. Najlepsi maturzyści ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński w roku szkolnym 2012/2013 to:
 • Katarzyna Tuszyńska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 • Konrad Czajkowski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 • Krystian Makuszewski – absolwent Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 • Krystian Dąbrowski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 • Łukasz Pniewski – absolwent Technikum  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów

Opublikowano .

W dniu 24 października 2013r. w sali konferencyjnej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, Starosta Żuromiński przyznał stypendia dla uzdolnionych uczniów zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XVIII/141/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium  dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.  

Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej LO Bieżuń

Opublikowano .

Obecni:
Młodzież, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

Gości którzy przyjęli zaproszenie:

 • Pan Aleksander Domeradzki - Prezes  Bieżuńskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 • Pan Czesław Skowerski - Z-ca prezesa  Bieżuńskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 • Pana Janusz Welenc - Starosta Żuromiński
 • Pan kpt Marcin Dominiak reprezentujący Wojskowego Komendanta  Uzupełnień w Ciechanowie
 • Pana Jarosław Baca - Przewodniczący Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
 • Rodzice uczniów szkoły w tym rodzice uczniów klas pierwszych

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

W dniu 11 października 2013r. Starosta Żuromiński Janusz Welenc wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej oraz głębokie oddanie się wykonywanej pracy otrzymały następujące osoby:
 1. Pani Barbara Rogowska – nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu
 2. Pani Mariola Cześnik – nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 3. Pani Danuta Dramińska – nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
 4. Pani Monika Stankowska – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
 5. Pan Marek Machulski – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
 6. Pan Wojciech Kawczyński – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie
 7. Pan Adam Wetmański – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie