Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne

Opublikowano .

pdfUchwała Nr 525/2021 w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, w roku budżetowym 2021 w powiecie żuromińskim..pdf142.17 KB

pdfUchwała Nr 504/2021 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obwoiązek szkolny, w roku budżetowym 2021 w powiecie żuromińskim.pdf874.82 KB

pdfUchwała Nr 452/2020 w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia rozpoczynającego realizację obowiązku szkolnego w szkole niepublicznej od roku szkolnego 2020/2021, dotowanego z budżetu powiatu żuromińskiego w okresie październik - grudzień 2020 roku..pdf272.43 KB

pdfUchwała Nr 425/2020 w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia rozpoczynającego realizację obowiązku szkolnego w szkole niepublicznej od roku szkolnego 2020/2021 i kontynuującego naukę w okresie wrzesień - grudzień 2020r. w powiecie żuromińskim..pdf1.16 MB

pdfUchwała 336/2020 w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, w roku budżetowym 2020 w powiecie żuromińskim.pdf947.38 KB

pdfUchwała Nr 257/2020 w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, w roku budżetowym 2020 w powiecie zuromińskim.pdf397.43 KB

pdfUchwała Nr 165/2019 w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia rozpoczynającego realizację obowiązku szkolnego w szkole niepublicznej od roku szkolnego 2019/2020 i kontynuującego naukę w okresie wrzesień - grudzień 2019r. w powiecie żuromińskim oraz zmiany niektórych uchwał..pdf168.19 KB

pdfUchwała Nr 66/2019 w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny w roku budżetowym 2019 w powiecie żuromińskim.pdf1.09 MB

pdfUchwała Nr 37/2019 w sprawie określenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny w roku budżetowym 2019 w powiecie żuromińskim.pdf276.77 KB

Uchwała Nr XLII/290/2018 w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2018, Poz. 9327, Data ogłoszenia 16.11.2018 r.).pdf

docxwzór - Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Żuromińskiego.docx58.59 KB

e-max.it: your social media marketing partner