kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przydatne informacje

Aktualności z zakresu edukacji

Przyznano pomoc materialną uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

Opublikowano .

W dniu 11 grudnia 2013r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podjął Uchwałę w sprawie przyznania pomocy materialnej uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.  Pomoc materialną w wysokości 200 zł na jednego ucznia przyznano 178 uczniom w tym:
 • 32 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 • 24 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 • 52 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 • 52 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 • 18 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
Środki finansowe na przyznaną pomoc materialną w kwocie 35 600 zł pochodzą w całości ze środków własnych budżetu powiatu.

Uczniowie i nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje w Dolnej Saksonii

Opublikowano .

Dwa lata temu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej przystąpił do współpracy z towarzystwem Umiejętności Rolniczych w Poznaniu i Niemieckim Ośrodkiem dla Techniki Rolniczej Deula w Nienburgu. W ramach współpracy uczniowie ze szkoły w Zielonej zaczęli wyjeżdżać na praktyki do szkoły Deula w Nienburgu oraz do certyfikowanych gospodarstw rolnych na terenie Dolnej Saksonii. Efekty w zakresie wiedzy i umiejętności były bardzo wysokie m.in. dlatego, że podstawowa zasada kształcenia zawodowego opiera się na relacjach uczeń-mistrz zawodu. Przykładowo rolnik-certyfikowany mistrz zawodu i uczeń jadą na pole, oglądają, np. chwasty i analizują: jakie są, co zrobić żeby je usunąć, jakie zastosować środki ochrony roślin, jakiego sprzętu użyć, zbadać czy się to opłaca, w jakich terminach dokonać zabiegu, itd. System kształcenia zawodowego w Niemczech zakłada, że szkoła to kształcenie teoretyczno-praktyczne w gospodarstwach certyfikowanych. Gwarantuje to skuteczność kształcenia, jego efektywność oraz zgodność z najnowszymi osiągnięciami technologii rolniczych. Uważa się powszechnie i potwierdzają to badania, że kształcenie w gospodarstwach jest najbardziej efektywne, gdyż postęp jest tam najszybszy, rolnicy zaś, posiadają największą wiedzę praktyczną.

Dodatkowe środki na oświatę w powiecie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego pozyskał dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 27 tys. zł na zakup wyposażenia i środków dydaktycznych do pracowni warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.

Najlepsi maturzyści z terenu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 31 października 2013r. Starosta Żuromiński Janusz Welenc wręczył nagrody najlepszym maturzystom ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych prze powiat żuromiński w roku szkolnym 2012/2013. Na uroczyste wręczenie nagród  zostali zaproszeni również rodzice uczniów jak też dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczali absolwenci. Najlepsi maturzyści ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński w roku szkolnym 2012/2013 to:
 • Katarzyna Tuszyńska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 • Konrad Czajkowski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 • Krystian Makuszewski – absolwent Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 • Krystian Dąbrowski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 • Łukasz Pniewski – absolwent Technikum  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów

Opublikowano .

W dniu 24 października 2013r. w sali konferencyjnej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, Starosta Żuromiński przyznał stypendia dla uzdolnionych uczniów zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XVIII/141/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium  dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.  

Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej LO Bieżuń

Opublikowano .

Obecni:
Młodzież, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

Gości którzy przyjęli zaproszenie:

 • Pan Aleksander Domeradzki - Prezes  Bieżuńskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 • Pan Czesław Skowerski - Z-ca prezesa  Bieżuńskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 • Pana Janusz Welenc - Starosta Żuromiński
 • Pan kpt Marcin Dominiak reprezentujący Wojskowego Komendanta  Uzupełnień w Ciechanowie
 • Pana Jarosław Baca - Przewodniczący Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
 • Rodzice uczniów szkoły w tym rodzice uczniów klas pierwszych

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

W dniu 11 października 2013r. Starosta Żuromiński Janusz Welenc wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej oraz głębokie oddanie się wykonywanej pracy otrzymały następujące osoby:
 1. Pani Barbara Rogowska – nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu
 2. Pani Mariola Cześnik – nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 3. Pani Danuta Dramińska – nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
 4. Pani Monika Stankowska – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
 5. Pan Marek Machulski – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
 6. Pan Wojciech Kawczyński – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie
 7. Pan Adam Wetmański – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie

Projekt partnerski firmy SOLVA S.C. oraz powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Firma SOLVA S.C. oraz Powiat Żuromiński przygotowały w partnerstwie wniosek o dofinansowanie projektu ”Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie” w ramach działania 9.2 PO KL. W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 133 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. Wartość projektu wynosi 814 078,28 zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 701 518,28 zł.
W ramach projektu planowane są:
 1. dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, w tym: zajęcia z informatyki, grafiki komputerowej, kurs inżynierii projektowania komputerowego, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze oraz warsztaty z przedsiębiorczości,
 2. dodatkowe zajęcia zawodowe, tj. kurs fotografii cyfrowej,
 3. doradztwo edukacyjno-zawodowe
 4. praktyki i staże zawodowe w branżach: informatycznej, samochodowej i handlowej.
Przygotowany w partnerstwie wniosek przeszedł  pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej i został skierowany do dofinansowania. W chwili obecnej trwają procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Opublikowano .

W dniu 28 sierpnia 2013r. Starosta Żuromiński Janusz Welenc  wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom kontraktowym, którzy w wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele mianowani:
 1. Marlena Kaczorowska – Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie
 2. Ks. Grzegorz Sieczka – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
 3. Piotr Oleksiak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 4. Krzysztof Błaszkiewicz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 5. Olga Bogacka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 6. Zbigniew Fabisiak – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
 7. Adam Piotr Wetmański - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie