Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przydatne informacje

Aktualności z zakresu edukacji

Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Opublikowano .

W dniu 26 lutego 2016r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się spotkanie  przedstawicieli powiatu żuromińskiego oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Podczas spotkania dyskutowano o stanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz wyższego na terenie Północnego Mazowsza, a także o wyzwaniach stawianych edukacji we współczesnym świecie. Uczestnicy spotkania zwracali w szczególności uwagę na: kwestie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, kształcenia umiejętności praktycznych oraz indywidualizacji i personalizacji nauczania (uwzględniania indywidualnych potrzeb uczniów, ich talentów i zainteresowań).

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone

Opublikowano .

W dniu 19 listopada 2015r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli uzdolnionym uczniom Mazowiecki Kurator Oświaty Dorota Sokołowska, Agata Pawłowska Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły z terenu działania delegatury. Stypendyści ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński to:

 1. Aleksandra Krzesińska  - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w  Żurominie
 2. Paulina Zajdzińska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 3. Marcin Karolkowski  – uczeń Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 4. Miłosz Branewicz – uczeń Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Informacja o naborze do projektu "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych"

Opublikowano .

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, iż trwa nabór wniosków do programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016, w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2015/2016.

O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są uczniami co najmniej 2 klasy szkoły zawodowej;
 2. w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali promocję do następnej klasy;
 3. w roku szkolnym 2015/2016 będą uczniami szkół zawodowych zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;
 4. nie ukończyli 24 roku życia do dnia 30 czerwca 2016 r.
 5. nie będą uzyskiwać w roku szkolnym 2015/2016 stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020;
 6. warunkowo dopuszcza się składanie wniosków przez uczniów/słuchaczy szkół policealnych o ile zaistnieje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika dotyczącego liczby uczniów objętych wsparciem stypendialnym.

Obecnie trwający dodatkowy nabór to okres od 16 listopada 2015 r. do 23 listopada 2015 r.

Więcej informacji na stronie https://www.oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe/index.php

Stypendyści powiatu

Opublikowano .

W dniu 29 października 2015r. odbyło się wręczenie przyznanych stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży. Komisja stypendialna w dniu 12 października 2015r. dokonała oceny wniosków, biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną w wyniku rocznej klasyfikacji do dwóch miejsc po przecinku oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, społeczne – jeżeli uczeń takie posiada. W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja stypendialna zawnioskowała do Starosty Żuromińskiego o przyznanie dziewięciu stypendiów na rok szkolny 2015/2016.

Stypendia przyznano niżej wymienionym osobom:

 1. Mariuszowi Szlom – uczniowi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie w kwocie 1 000 zł.
 2. Sylwii Pogorzelskiej - uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie w kwocie 1 000 zł.
 3. Kai Filipskiej – uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu w kwocie 1 000 zł.
 4. Kamili Kowalskiej - uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu w kwocie 1 000 zł.
 5. Paulinie Malik – uczennicy Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w kwocie 1 000 zł.
 6. Katarzynie Łubińskiej – uczennicy Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w kwocie 1 000 zł.
 7. Damianowi Rucińskiemu – uczniowi Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w kwocie 1 000zł.
 8. Katarzynie Dwórznik – uczennicy Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w kwocie 1 000 zł.
 9. Karolinie Łukasiak – uczennicy Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w kwocie 1 000 zł.

Ponadto na wniosek Komisji Stypendialnej Zarząd Powiatu Żuromińskiego wyróżnił nagrodą Kamila Kozdronia – ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie za bardzo dobre wyniki w nauce oraz zdobyte osiągnięcia w XV Konkursie Matematycznym GAMMA 2014/2015..

Wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

W dniu 15 października 2015r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wraz z Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanną Jucewicz-Morawską wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej, działalność opiekuńczą i pozaszkolną oraz głębokie oddanie się wykonywanej przez siebie pracy otrzymały następujące osoby:

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

W dniu 13.10.2015r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych roku szkolnego 2015/2016 oraz obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość miała wyjątkowy charakter. W pierwszej części uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie otrzymali indeksy pierwszoklasistów i certyfikaty nadania tytułu kadeta (uczniowie klas „wojskowych”). Zgodnie z ceremoniałem wojskowym dziewięcioro uczniów klas drugich otrzymało również nominacje na stopień młodszego strzelca. W drugiej części uroczystości odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia i podziękowania dla kadry pedagogicznej oraz innych pracowników oświaty składali: Dyrektor szkoły Krzysztof Grzegorz Jabłoński, Dyrektor Wydziału ZiE Starostwa Powiatowego w Żurominie J. Jucewicz – Morawska, Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Brzuska  oraz uczniowie szkoły. Troje nauczycieli liceum otrzymało również nagrodę Dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Ewa Zalewska, Wojciech Tomczuk, Tomasz Marzec. Tradycyjnie dyrektor nagrodził również pracowników administracji i obsługi. W tym roku nagrody otrzymali: Grażyna Sawicka oraz Jarosław Gadecki.  Na zakończenie uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny.

Jubileusz 70-lecia powstania Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Opublikowano .

Rok szkolny 2015/2016 jest dla Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu rokiem jubileuszowym. Najstarsza szkoła w powiecie żuromińskim świętowała 70 lat istnienia. 25 września 2015 r. odbyły się uroczystości okolicznościowe i zjazd absolwentów. W obchodach wzięło udział około 250 absolwentów z całej Polski, emerytowani nauczyciele i inni emerytowani pracownicy „Orkanówki”.

Najlepsi maturzyście z terenu powiatu żuromińskiego w roku szkolnym 2014/2015

Opublikowano .

W dniu 17 września 2015r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył nagrody najlepszym maturzystom ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński w roku szkolnym 2014/2015. Na uroczyste wręczenie zostali zaproszeni również rodzice uczniów jak też dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczali absolwenci. Najlepsi maturzyści ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński w roku szkolnym 2014/2015 to:

 • Michał Stępień – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 • Karol Twarogowski– absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 • Michał Kalkowski – absolwent Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 • Karolina Nidzgorska– absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 • Mateusz Sokołowski – absolwent Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Opublikowano .

W dniu 13 sierpnia 2015r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom kontraktowym, którzy w wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele mianowani:

 1. Renata Sadowska – Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 2. Łukasz Syguła – Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 3. Beata Kursa – Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 4. Ewelina Szynkiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 5. Ks. Mateusz Molak - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie