Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przydatne informacje

Aktualności z zakresu edukacji

Konkurs ekologiczny 2013

Opublikowano .

Tegoroczny Konkurs Ekologiczny przeznaczony dla uczniów szkół powiatu żuromińskiego jest 14 edycją. Rozpoczął się w dniu 18 stycznia 2013 roku. Regulamin konkursu został przesłany za pośrednictwem gmin do szkół podstawowych i gimnazjów oraz za pośrednictwem Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Żurominie do szkół ponadgimnazjalnych, dostępny jest również poniżej w formie załącznika.

Organizatorami Konkursu są:

-Starostwo Powiatowe w Żurominie

-dyrektorzy szkół średnich oraz dyrekcja szkoły specjalnej

-Samorządy gmin: Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Lutocin, Kuczbork Osada, Siemiątkowo

-Nadleśnictwo Dwukoły

-Nadleśnictwo Lidzbark

Cele konkursu to:

- popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

- rozbudzanie zainteresowań młodzieży ekologią i ochroną środowiska,

- kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży powiatu,

- inicjowanie działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjale.

Uczestnicy konkursu będą brali udział w części praktycznej i teoretycznej. Termin finału części teoretycznej ( w formie testu pisemnego) odbędzie się 7 maja 2013 roku.

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Żurominie, samorządów gmin: Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Kuczbork Osada, Lutocin, Siemiątkowo oraz Nadleśnictwa Dwukoły i Nadleśnictwa Lidzbark.

 Regulamin_Konkursu_Ekologicznego.pdf Regulamin_Konkursu_Ekologicznego.pdf (280.70 KB)

Rozdanie nagród laureatom III Powiatowego Konkursu Informatycznego

Opublikowano .

W dniu 11 stycznia 2013r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się wręczenie nagród dla laureatów III Powiatowego Konkursu Informatycznego w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Laureatami zostali:

Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

- I miejsce - Jakub Olszewski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

- II miejsce - Sebastian Sarnecki - Liceum Ogólnokształcące w Żurominie

- III miejsce - Bartłomiej Jarzynka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Laureaci w kategorii gimnazjów:

- I miejsce - Dominik Gowin - Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

- II miejsce - Bartłomiej Lemański - Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

- III miejsce - Kacper Karczewski - Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

img_5914.jpgimg_5915.jpgimg_5916.jpgimg_5917.jpg

img_5918.jpgimg_5920.jpgimg_5921.jpgimg_5922.jpg

img_5923.jpgimg_5925.jpgimg_5927.jpgimg_5928.jpg

img_5929.jpgimg_5932.jpgimg_5936.jpg

Wyniki II etapu III Powiatowego Konkursu Informatycznego

Opublikowano .


W dniu 3 stycznia 2012r. odbył się II etap III Powiatowego Konkursu Informatycznego. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie 10 gimnazjalistów oraz 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żuromińskiego zmagało się z zadaniami praktycznymi do rozwiązania. Z uwagi na bardzo zróżnicowaną punktację z I etapu, komisja konkursowa wprowadziła zmiany zasad naliczania punktów w drugim etapie konkursu. W II etapie podobnie jak w I etapie konkursu można było zdobyć maksymalnie 100 punktów. Zadania II etapu były podzielone na 3 kategorie w zależności od stopnia trudności. Za każde z zadań można było otrzymać od 1 do 5 punktów, przy czym każde z zadań miało w zależności od kategorii inną wagę. Punkty za pytania łatwe były mnożone przez 3, za pytania umiarkowanie trudne przez 7, a za pytania trudne przez 10. Łącznie w II etapie konkursu można było więc otrzymać maksymalnie (3*5)+(7*5)+(10*5)=100 pkt. Laureaci wyłonieni zostali poprzez zsumowanie punktów z etapu I i etapu II. Maksymalnie można było uzyskać z obu etapów konkursu sumę 200 punktów.

Dwóch uczniów Gimnazjum Nr 1 w Żurominie uzyskało taką samą sumaryczną liczbę punktów z obu etapów konkursu, w związku z czym, zgodnie z regulaminem konkursu zostanie zorganizowane dla nich spotkanie, podczas którego będą mieli do wykonania jedno zadanie praktyczne. O kolejności w punktacji końcowej decydować będzie poprawność wykonanego zadania, a następnie czas w jakim uczestnik konkursu wykonał poprawnie zadanie. Termin spotkania, na którym wykonywane będzie dodatkowe zadanie ustalony został na dzień 7 stycznia 2013r. na godz. 10:00 (sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Żurominie). Rozstrzygnięcie jakie zapadnie po wykonaniu zadania przez uczniów zadecyduje o miejscu II i miejscu III w kategorii gimnazjów.

Termin wręczenia nagród dla laureatów zostanie ustalony po ostatecznym rozstrzygnięciu etapu II dla gimnazjów i odbędzie się przed okresem ferii.

Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

- I miejsce - Jakub Olszewski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

- II miejsce - Sebastian Sarnecki - Liceum Ogólnokształcące w Żurominie

- III miejsce - Bartłomiej Jarzynka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Aktualizacja z dnia 7.01.2013r.

W wyniku przeprowadzenia dodatkowego spotkania dla uczestników konkursu, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów spośród dwóch osób lepszy wynik (na podstawie czasu wykonania zadania) uzyskał uczeń gimnazjum Nr 1 w Żurominie Bartłomiej Lemański. Tym samym etap II konkursu został ostatecznie zakończony.

Laureaci w kategorii gimnazjów:

- I miejsce - Dominik Gowin - Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

- II miejsce - Bartłomiej Lemański - Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

- III miejsce - Kacper Karczewski - Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

Aktualizacja z dnia 8.01.2013r.

Zapraszamy laureatów wraz z opiekunami na wręczenie nagród, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013r. o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie.

ZSP w Żurominie przystąpił do projektu edukacyjnego

Opublikowano .

W kwietniu 2012 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II w Żurominie przystąpił do projektu edukacyjnego „Szukając Einsteina- Akademia Umysłów Ścisłych”: zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, współorganizowanego ze środków EFS w ramach programu Kapitał Ludzki. Do projektu zakwalifikowano, w drodze konkursu, 24 szkoły ponadgimnazjalne z województwa mazowieckiego. Szkolenie objęło 72 nauczycieli tych szkół: 24 matematyków, 24 fizyków, 24 chemików. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentują: Michał Kalinowski (matematyka), Agnieszka Góralska(fizyka) i Tomasz Urbański (chemia).

imag0134.jpgimag0135.jpg

Wyniki I etapu III Powiatowego Konkursu Informatycznego

Opublikowano .

W dniu 19.12.2012r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbył się I etap III Powiatowego Konkursu Informatycznego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Żurominie wspólnie ze Stowarzyszeniem Informacja-Integracja. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów gimnazjów oraz 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żuromińskiego. Wyniki przedstawiają się następująco:

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński

Opublikowano .

W dniu 30 listopada 2012r. 5 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński otrzymało z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Katarzyny Góralskiej Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie, którzy otrzymali stypendium to: Konrad Czajkowski z Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu, Krystian Dąbrowski z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, Marta Bolczak z Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, Paweł Rutkowski z Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie, Natalia Agata Sękielewska z Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. Gratulując dotychczasowych osiągnięć życzymy dalszej wytrwałości w rozwijaniu uzdolnień, zadowolenia z osiąganych wyników.

Przyznano pomoc materialną uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

Opublikowano .

W dniu 30 listopada 2012r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania pomocy materialnej uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. Pomoc materialna w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 179,00 zł na jednego ucznia została przyznana 278 uczniom, w tym: 43 uczniom z Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie, 12 uczniom z Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu, 106 uczniom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, 85 uczniom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, 32 uczniom z Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie. Wypłata i rozliczenie pomocy materialnej nastąpi w szkole, do której uczęszcza uczeń.