Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Zadania oświatowe

Opublikowano .

 pdfUchwała Nr 528/2021 zmieniająca Uchwałę Nr 442/2020 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020..pdf318.43 KB

pdfUchwała Nr 442/2020 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020..pdf2.7 MB

pdfUchwała Nr 216/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 4 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 189/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2019 r. e sprawie przedstawienia Radzie Powiatu  Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 208/2019.pdf393.79 KB

pdfUchwała Nr 189/2019 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.pdf2.03 MB

pdfUchwała Nr 11/2018 zmieniająca Uchwałę Nr 802/2018 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2018r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.pdf756.53 KB

pdfUchwała Nr 802/2018 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.pdf1.88 MB

pdfUchwała Nr 582/2017 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/20171.03 MB

pdfUchwała Nr 175/2015 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez powiat żuromiński oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty6.84 MB

e-max.it: your social media marketing partner