Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Zadania oświatowe

Opublikowano .

 pdfUchwała Nr 705/2021 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 .pdf2.81 MB

pdfUchwała Nr 528/2021 zmieniająca Uchwałę Nr 442/2020 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020..pdf318.43 KB

pdfUchwała Nr 442/2020 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020..pdf2.7 MB

pdfUchwała Nr 216/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 4 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 189/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2019 r. e sprawie przedstawienia Radzie Powiatu  Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 208/2019.pdf393.79 KB

pdfUchwała Nr 189/2019 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.pdf2.03 MB

pdfUchwała Nr 11/2018 zmieniająca Uchwałę Nr 802/2018 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2018r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.pdf756.53 KB

pdfUchwała Nr 802/2018 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.pdf1.88 MB

pdfUchwała Nr 582/2017 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/20171.03 MB

pdfUchwała Nr 175/2015 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Żuromińskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez powiat żuromiński oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty6.84 MB

e-max.it: your social media marketing partner