Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przydatne informacje

Aktualności z zakresu edukacji

Wypożycz MegaMatmę w bibliotece

Opublikowano .

 Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie bierze udziału w projekcie Wypożycz MegaMatmę w bibliotece.  
Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej placówki w celu otrzymania bliższych informacji. Projekt MegaMatma uczy w bibliotece od marca 2015 r. jest kontynuowany w połączeniu z akcją "Wypożycz MegaMatmę w bibliotece". Udział w projekcie mogą brać wszystkie biblioteki: publiczne, pedagogiczne, społeczne, akademickie i biblioteki szkolne.

1. Co to jest MegaMatma.pl?   

Serwis MegaMatma.pl to nowe technologie w edukacji. Na jednej stronie portalu www.megamatma.pl zgromadzona jest wiedza z matematyki przydatna na każdym poziomie edukacji. Od szkoły podstawowej (klasy 4-6), przez gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną i studia.

Treści o wysokiej jakości merytorycznej, odpowiadające nowej podstawie programowej (z rozszerzeniem), recenzowane w całości (pod kątem dydaktycznym i merytorycznym) przez uznanego rzeczoznawcę MEN dr Alicję Molęda, tworzone przez nauczycieli praktyków i pracowników naukowych.     Wkraczamy w nową erę! Erę uczenia się w dowolnym miejscu i dowolnym czasie, bez konieczności dźwigania ciężkich książek, poszukiwania starych zeszytów i zbiorów. W jednym miejscu w internecie mamy komplet książek, zbiorów zadań i tablic matematycznych. To właśnie jest MegaMatma.pl   MegaMatma dostępna na bibliotecznych komputerach to możliwość rozwiązywania testów i arkuszy maturalnych on-line, powtarzania materiału z poprzednich lat, przypomnienia wzorów i definicji. 

2. Kto może korzystać z dostępu do e-zasobów MegaMatma w bibliotece?  

MegaMatma jest dla każdego, kto ma problem z matematyką lub chce poszerzyć wiedzę z tego przedmiotu. 

1.      dla uczniów szkół: podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

2.       dla studentów różnych kierunków 

3.       dla rodziców, dziadków i opiekunów, którzy chcą pomóc swoim podopiecznym w nauce 

4.       dla dorosłych, którzy uczą się do matury 

5.      dla nauczycieli matematyki, fizyki, chemii i informatyki

wypozyczMM megamatma uczy

Otwarcie nowoczesnej pracowni języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Opublikowano .

W dniu 2 września 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni języków obcych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus, Członek Zarządu Powiatu Bernard Jabłoński, członkowie Komisji Rady Powiatu: Barbara Jabłońska i Jadwiga Ratajczyk oraz Dyrektor szkoły Grzegorz Jabłoński. Wśród zaproszonych gości obecni byli również: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanna Jucewicz – Morawska, Panu Janusz Skierski nauczyciel szkoły oraz przedstawiciele prasy lokalnej. Zaproszeni goście wysłuchali prezentacji na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w laboratorium językowym. Prezentacji dokonali nauczyciele języków obcych zatrudnieni w szkole: Pani Lena Gulczyńska, Pan Wojciech Tomczuk oraz Pan Łukasz Syguła. Cyfrowe Laboratorium Fonetyczne MENTOR PC PRO, znane i cenione w całym kraju, jest doskonałym narzędziem pozwalającym nauczycielom i uczniom wykorzystywać nowoczesne techniki pracy. Koncentruje uwagę uczniów, zmusza do skupienia i ćwiczeń. Umożliwia swobodny, głośny trening wymowy (przez dialogi udoskonalające mowę i przełamujące naturalny opór do rozmów w języku obcym), a także organizowanie pracy w grupach, w parach i indywidualnej. Pracownia wyposażona jest m. in. w nowoczesną, dotykową tablicę interaktywną, projektor, laptop, jednostkę centralną oraz 24 stanowiska dla uczniów  ze słuchawkami i mikrofonami. Całkowity koszt pracowni wyniósł 34 968,00 zł. Pracownia została sfinansowana ze środków budżetowych powiatu żuromińskiego.

Projekt "POGOTOWIE MATEMATYCZNE"

Opublikowano .

„Matematyka jest to królowa wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem”
J. Śniadecki

W matematyce wszystko jest proste, jasne i precyzyjne, logiczne. Spotykamy się z nią, na co dzień. Czy chcemy czy nie, na stale „gości w naszym życiu?. Dlaczego jedni ja uwielbiają a inni jej nie cierpią? Odwieczna walka humanistów i umysłów ścisłych. Jak w satyrycznym programie, w którym Jan Tadeusz Stanisławski przekonywał w monologu o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami wielkanocnymi Czy twierdzenie, „co było pierwsze, jajko czy kura”.

Wszechświat jest tak skonstruowany, że musi być równowaga. Matematyka wydaje się nam nauką trudną, bo trzeba ją zrozumieć. Wymaga systematyczności, cierpliwości i……….. ćwiczeń. Bo przecież „Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu”- Benjamin Britten.

Projekt obejmował będzie pomoc indywidualną dla dzieci i młodzieży z zakresu matematyki, a także chemii. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie „Pogotowie matematyczne”. Złożenie deklaracji oznacza, iż dziecko uczestniczyć będzie w całym cyklu zajęć oraz nie przerwie udziału w projekcie bez uzasadnionych powodów.

Czas trwania projektu: 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r. Zajęcia odbywać się będą w Powiatowo -Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie, ul. Warszawska 4.

Oczekiwane rezultaty projektu:

1) pozbycie się stresu związanego z naukami ścisłymi
2) aktywniejsze uczestniczenie w lekcjach w szkole
3) podniesienie wiary we własne siły
4) uzyskiwanie coraz lepszych wyników w nauce.

Zajęcia prowadzi absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z przygotowaniem pedagogicznym -pani mgr Marzanna Pampuch.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu: Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna

tel: 23 657 25 97

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Patronat medialny nad projektem: „Kurier Żuromiński”

 

Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie

plakat Pogotowie

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Opublikowano .

W dniu 9 sierpnia 2016r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom kontraktowym, którzy w wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele mianowani:

 1. Larysa Marushchenko – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 2. Agnieszka Góralska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 3. Marta Katarzyna Liszewska – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 4. Marlena Kosińska – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 5. Marek Król – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 6. Łukasz Przemysław Zieliński – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniach 9 i 10 maja br odbył się Finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę testów pisemnych uczestników indywidualnych oraz sprawozdań szkół z wykonanych prac praktycznych. Komisja ustaliła następujące wyniki Konkursu:

VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na Wsi –NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE

Opublikowano .

VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na Wsi – NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE przebiega w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Główny organizatorem jest Oddział Regionalny KRUS w Warszawie współorganizatorami na terenie powiatu żuromińskiego były: Dyrekcje Szkół Podstawowych i Starostwo Powiatowe w Żurominie. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem dzieci, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

FINAŁ KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Opublikowano .

W wyniku przeprowadzonego w dniu 4 kwietnia br.  finału XIV Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego wyłoniono Powiatowego Mistrza Ortografii 2016 r. oraz miejsce drugie i trzecie w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe

 • Julia Miklewska – Zespół Szkół w Lutocinie - I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2016 r.
 • Joanna Jakubowska – Zespół Szkół w Lutocinie  – II miejsce
 • Julia Lorkowska – ZPO Szkoła Podstawowa w Zielonej - III miejsce

Gimnazja

 • Karolina Gajewska – Gimnazjum w Lutocinie - I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2016r.
 • Aleksandra Stankiewicz – Gimnazjum w Lutocinie - II miejsce
 • Maria Magdalena Kujawa – Gimnazjum Nr 2 w Żurominie - III miejsce

Szkoły Ponadgimnazjalne

 • Aleksandra Krzesińska – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie - I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2016 r.
 • Mariusz Szlom – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie - II miejsce
 • Andżelika Żulewska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej - III miejsce

IMG 7736IMG 7737IMG 7739IMG 7741IMG 7743

Wyniki Półfinału Konkursu Ortograficznego 2016

Opublikowano .

W półfinale XIV Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego, który odbył się 18 marca 2016 r., udział wzięło 49 uczniów szkół podstawowych, 36 uczniów gimnazjów oraz 26 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Do finału konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Dzień języków obcych w Bieżuniu

Opublikowano .

15 marca 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbył się Dzień Języków Obcych, w ramach którego nauczyciele zorganizowali konkurs językowy dla zaproszonych szkół gimnazjalnych. Jego celem było rozwijanie zainteresowania językami obcymi, motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych, poszerzania wiedzy na temat kultury państw anglo- i niemieckojęzycznych oraz Rosji, jak również promowanie współpracy między szkołami powiatu żuromińskiego i powiatów sąsiednich.

Na konkurs wraz z opiekunami przybyli uczniowie z Gimnazjów: nr 1 w Żurominie, Bieżuniu, Zielonej, Zieluniu, Siemiątkowie, Kuczborku, Lutocinie, Lubowidzu, Syberii i Rościszewie. Gimnazjaliści współzawodniczyli w trzech konkurencjach: test leksykalno-gramatyczny, quiz kulturoznawczy oraz prezentacja na temat wybranego państwa anglo- lub niemieckojęzycznego.

W przerwach między poszczególnymi konkurencjami uczniowie Liceum w Bieżuniu zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się utwory muzyczne wykonywane w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim oraz występ kabaretu.

Zwycięzcami zostali uczniowie z Gimnazjum w Siemiątkowie, drugie miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Żurominie, miejsce trzecie przypadło przedstawicielom Gimnazjum w Syberii. Otrzymali oni nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żuromińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy w Bieżuniu, Oxford University Press oraz Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu.

Wyróżnienia otrzymali uczniowie z Gimnazjów w: Bieżuniu, Zielonej, Zieluniu, Kuczborku, Lutocinie, Lubowidzu i Rościszewie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe plakietki, dyplomy oraz upominki.

Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu serdecznie zaprasza na kolejne edycje Dnia Języków Obcych.

Organizatorzy: Lena Gulczyńska, Katarzyna Kowal, Wojciech Tomczuk, Łukasz Syguła

DSC 0909DSC 1127

Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Opublikowano .

W dniu 26 lutego 2016r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się spotkanie  przedstawicieli powiatu żuromińskiego oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Podczas spotkania dyskutowano o stanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz wyższego na terenie Północnego Mazowsza, a także o wyzwaniach stawianych edukacji we współczesnym świecie. Uczestnicy spotkania zwracali w szczególności uwagę na: kwestie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, kształcenia umiejętności praktycznych oraz indywidualizacji i personalizacji nauczania (uwzględniania indywidualnych potrzeb uczniów, ich talentów i zainteresowań).