Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje dotyczące projektu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

znajdują się po tym linkiem

Podpisanie aneksów do porozumien dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2014

Opublikowano .

W styczniu 2014 r. Starosta Żuromiński podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Dariuszem Szczawińskim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły Andrzejem Wójcickim aneksy do Porozumień z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu żuromińskiego. Podpisane aneksy aktualizują nadzorowaną powierzchnię oraz stawkę za 1 ha nadzorowanej powierzchni. 

W br. nadzorowana powierzchnia leśna przez Nadleśnictwo Dwukoły wynosi 5531,75 ha i Nadleśnictwo Lidzbark 2070,00 ha. Stawa za 1 ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 13,50 zł.

Medale "Zasłużony dla Rolnictwa" wręczone

Opublikowano .

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Stanisław Kalemba na wnioski złożone przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego przyznał medale "Zasłużony dla Rolnictwa" dla wyróżniających się rolników z powiatu żuromińskiego. Wręczenie medali odbyło 3 grudnia 2013 r. W imieniu Ministra odznaczenia wręczyli Starosta Powiatu Żuromińskiego Janusz Welenc i Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Jerzy Rzymowski. Odznaczenia otrzymały następujące osoby:

  1. Katarzyna Kurkiewicz - Chojnowo gm. Kuczbork Osada
  2. Piotr Kurkiewicz - Chojnowo gm. Kuczbork Osada
  3. Anna Szatkowska - Przeradz Wielki gm. Lutocin
  4. Mariusz Szatkowski - Przeradz Wielki gm. Lutocin
  5. Jolanta Sękowska – Kuczbork, gm. Kuczbork Osada
  6. Wojciech Sękowski Kuczbork, gm. Kuczbork Osada