Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje dotyczące projektu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

znajdują się po tym linkiem

Informacja i druk powiadomienia dla rolników poszkodowanych wskutek embarga rosyjskiego

Opublikowano .

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych w wyniku embarga rosyjskiego, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu.

Producenci z terenu woj. mazowieckiego składają powiadomienia w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, Al. J. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa

Druk powiadomienia dostępny jest na stronie internetowej ARR pod tym adresem.

Szczegóły dotyczące asortymentu, wysokości stawek oraz sposobu realizacji mechanizmu będą ogłoszone po publikacji Rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Konkurs na najlepsze gospodarstwo rolne w powiecie żuromińskim 2014

Opublikowano .

W dniu 30.06.2014 r. uchwałą nr 853/2014 Zarządu Powiatu Żuromińskiego został ogłoszony „Konkurs na najlepsze gospodarstwo rolne w powiecie żuromińskim”. W dniu
04.07.2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej, która przyjęła regulamin konkursu.

Termin składania ankiet konkursowych do 10.08.2014 r. Wypełnione ankiety można składać za pośrednictwem Urzędów Gmin. Termin rozstrzygnięcia konkursu do 15.10.2014 r. Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A. I Oddział w Żurominie.

pdfREGULAMIN_KONKURSU.pdf46 KB

pdfANKIETA.pdf34.43 KB

Melioracje szczegółowe objęte utrzymaniem konserwacji w 2013 roku na terenie powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Na terenie Powiatu Żuromińskiego działa 5 spółek  wodnych:  Gminna Spółka Wodna w Lutocinie, Gminna Spółka Wodna w Żurominie ,Gminna Spółka Wodna w Siemiątkowie Gminna Spółka Wodna w Bieżuniu oraz  Gminna Spółka Wodna w Lubowidzu.  Melioracje szczegółowe objęte utrzymaniem konserwacji w 2013 roku na terenie powiatu żuromińskiego obejmują 560,369 km rowów, powierzchnia zmeliorowana za pomocą rowów 7430,74 ha w tym grunty orne 2 628,68 ha , użytki zielone 4802,06 ha. Powierzchnia zdrenowana siecią drenarską  4714,92 ha  w tym grunty orne 4456,92 ha , użytki zielone 258 ha. Gminne Spółki Wodne z terenu powiatu żuromińskiego prowadzą swoją działalność głównie w oparciu o składki członkowskie. W roku 2013 spółki z naszego powiatu otrzymały dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 110 905,00 zł oraz dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 150959,00 zł. Budżet spółek wodnych działających na terenie powiatu żuromińskiego w 2013 roku wynosił  720854,00 zł.

Podpisanie aneksów do porozumien dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2014

Opublikowano .

W styczniu 2014 r. Starosta Żuromiński podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Dariuszem Szczawińskim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły Andrzejem Wójcickim aneksy do Porozumień z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu żuromińskiego. Podpisane aneksy aktualizują nadzorowaną powierzchnię oraz stawkę za 1 ha nadzorowanej powierzchni. 

W br. nadzorowana powierzchnia leśna przez Nadleśnictwo Dwukoły wynosi 5531,75 ha i Nadleśnictwo Lidzbark 2070,00 ha. Stawa za 1 ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 13,50 zł.