Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje dotyczące projektu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

znajdują się po tym linkiem

Podpisanie aneksów do porozumień dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2017

Opublikowano .

W dniu 12 stycznia 2017 r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Dariuszem Szczawińskim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły Jaromirem Skrzypeckim Aneksy do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Żuromińskiego. W br. nadzorowana powierzchnia leśna przez Nadleśnictwo Dwukoły wynosi 5906,5642 ha i Nadleśnictwo Lidzbark 2179,0709 ha. Stawka za 1 ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi w Nadleśnictwie Dwukoły 14,20 zł, natomiast w Nadleśnictwie Lidzbark 14,80 zł.