Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje dotyczące projektu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

znajdują się po tym linkiem

Wręczenie nagród dla najlepszych hodowców bydła mlecznego

Opublikowano .

W dniu 03.03.2016 r. w Otoczni Starej odbyło się coroczne spotkanie hodowców bydła i producentów mleka z powiatów mławskiego i żuromińskiego. Organizatorem był Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Głównym punktem programu było wręczenie nagród dla najlepszych hodowców bydła mlecznego – za wydajność produkcji mlecznej 2015 roku. Starosta Żuromiński nagrodził najlepszych hodowców bydła mlecznego z powiatu żuromińskiego, którzy osiągnęli najwyższą wydajność w produkcji mleka w 2015 r. Nagrody dla rolników wręczyła w imieniu Starosty Żuromińskiego, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Pani Zofia Małgorzata Dobies.

Wyróżnienia otrzymali:

I.  Jarosław Kopacz m. Pijawnia
II.  Stefan Kocięda m. Małocin
III .Zbigniew Lisowski m. Myślin

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Opublikowano .

W ślad za pismem znak SPN-IV.750.1.192.2015.DG z dnia 21.07.2015 r. Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącym wykonania, na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o lasach, opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, w lasach wszystkich form własności, a także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju w cyklu 5-letnim (w latach 2015-2019) Starosta Żuromiński informuje właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach terenowych związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu na obszarze tych lasów.

Prace terenowe będą związane z założeniem powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r., które będą wykonywane przez pracowników przedsiębiorstwa państwowego z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w każdym roku 5-letniego cyklu w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.