Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje dotyczące projektu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

znajdują się po tym linkiem

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Opublikowano .

W ślad za pismem znak SPN-IV.750.1.192.2015.DG z dnia 21.07.2015 r. Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącym wykonania, na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o lasach, opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, w lasach wszystkich form własności, a także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju w cyklu 5-letnim (w latach 2015-2019) Starosta Żuromiński informuje właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach terenowych związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu na obszarze tych lasów.

Prace terenowe będą związane z założeniem powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r., które będą wykonywane przez pracowników przedsiębiorstwa państwowego z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w każdym roku 5-letniego cyklu w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.

AGROLIGA 2015

Opublikowano .

13 czerwca br. w Oddziale Poświętne w Płońsku MODR Warszawa podczas obchodów XVI Mazowieckich Dni Rolnictwa odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego etapu konkursu AGROLIGA 2015 r. Wśród finalistów znaleźli się przedstawiciele Powiatu Żuromińskiego w konkursie AGROLIGA 2015 w kategorii ROLNIK tytuł „Mistrza województwa mazowieckiego” zdobył Dariusz Kamiński – produkcja trzody chlewnej w cyklu otwartym, gmina Żuromin, powiat żuromiński. Dla laureata nagrody ufundował MODR Warszawa, Starosta Powiatu Żuromińskiego oraz Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin. Wręczenia nagród w imieniu fundatorów dokonali Dyrektor MODR Warszawa Pan Andrzej Kamasa, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pani Aneta Goliat oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Pan Piotr Budzich i Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Pani Zofia Małgorzata Dobies.

Podpisanie umowy dotacji na wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Opublikowano .

W dniu 07-04-2015 r. została podpisana umowa dotacji Nr 0024/15/OP/D pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni 1447,5834 ha ( ± 7%) położonych na terenie powiatu żuromińskiego” całkowity koszt zadania 43774,56 zł wsparcie w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  20.000,00 zł.

wfosigw04