Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje dotyczące projektu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

znajdują się po tym linkiem

Podpisanie aneksów do porozumien dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2015

Opublikowano .

W dniu 13 stycznia 2015 r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Jackiem Folborskim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły Jerzym Gembickim aneksy do Porozumień z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu żuromińskiego. Podpisane aneksy aktualizują nadzorowaną powierzchnię oraz stawkę za 1 ha nadzorowanej powierzchni. 

W br. nadzorowana powierzchnia leśna przez Nadleśnictwo Dwukoły wynosi 5773,73 ha i Nadleśnictwo Lidzbark 2149,46 ha. Stawa za 1 ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 14,00 zł.

Posiedzenie komisji w sprawie wyboru najlepszego gospodarstwa rolnego w powiecie żuromińskim

Opublikowano .

W dniu 01.09.2014 roku odbyło się posiedzenie komisji w sprawie wyboru najlepszego gospodarstwa rolnego w powiecie żuromińskim. Celem konkursu była popularyzacja osiągnięć zawodowych i społecznych rolników z terenu Powiatu Żuromińskiego, wyróżnienie osób aktywnych i otwartych na nowoczesne rolnictwo, promowanie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie także kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i wsi. Konkurs zorganizowany był w dwóch kategoriach: produkcja trzody chlewnej i produkcja bydła mlecznego. W kategorii produkcja trzody chlewnej przystąpiły cztery gospodarstwa rolne, a w kategorii produkcja bydła mlecznego przystąpiło pięć gospodarstw rolnych.