Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przydatne informacje

Aktualności z zakresu edukacji

XV Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem "Powiatowy Mistrz Ortografii"

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje o organizowanym XV Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem „Powiatowy Mistrz Ortografii” – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

Wszelkich informacji udziela Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie Pl. Piłsudskiego 4, tel. 657 47 00, 657 35 25 wew. 27.

docxRegulamin_i_protokoły.docx

Spotkanie starostów i dyrektorów szkół z powiatu z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Opublikowano .

W dniu 1 lutego w ramach współpracy Samorządów ze szkolnictwem wyższym odbyło się spotkanie kierownictwa Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na czele z Rektorem doc. dr Leszkiem Zygnerem ze starostami i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych. Powiat Żuromiński reprezentowali Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski i Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych: Wojciech Gralewski - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie, Wojciech Smoliński dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, Zygmunt Cecelski Dyrektor CKZiU w Żurominie, Henryk Wrzosek Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej oraz Krzysztof Jabłoński Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu. Celem spotkania była wymiana informacji między Uczelnią, a samorządami i szkolnictwem ponadgimnazjalnym. Omówione zostały kierunki rozwoju Uczelni, przekazywane informacje i prognozy dotyczące zatrudnienia i przyszłości absolwentów Uczelni. Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursach, wykładach popularnonaukowych, oraz zajęciach otwartych organizowanych prze pracowników naukowych na wydziałach Uczelni. 

Podpisanie porozumienia o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie

Opublikowano .

W dniu 11 stycznia 2017r. zostało podpisane porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie reprezentowaną przez Pana doc. dr Leszka Zygnera - Rektora a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach Pana Jerzego Rzymowskiego oraz Pana Ireneusza Rejmusa. Celem porozumienia o współpracy jest współdziałanie na rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia poprzez tworzenie sprzyjających warunków i skutecznych narzędzi do rozwoju szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żuromiński oraz uczelnię.

Powiat Żuromiński realizuje w partnerstwie dwa projekty edukacyjne współfinansowane z funduszy europejskich

Opublikowano .

projekty loga

„Wachlarz kompetencji zawodowych” oraz „Wysoka jakość edukacji kluczem do sukcesu” – projekty współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Powiat żuromiński realizuje w partnerstwie dwa projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja  dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekty zarządzane są przez Lidera - firmę SOLVA S.C. z Lublina.

Dzień Patrona Szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Opublikowano .

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali.
                                                                                           Jan Paweł II

Kolejny raz społeczność naszej szkoły obchodziła 17 października  - Dzień Patrona. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą w kościele parafialnym w Żurominie odprawił ks. Michał Fordubiński. Dalsza część obchodów miała miejsce w szkole. O godz. 1000 cała społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej, aby uczcić naszego Patrona. Wprowadzono Sztandar Szkoły. Uroczystą akademię otworzyło przemówienie Dyrektora Szkoły – Pana Wojciecha Smolińskiego. Pan Dyrektor  powitał przybyłych gości: Panią Poseł Annę Cicholską, Panią Magdalenę Bednarz i przybyłego już w trakcie uroczystości Starostę Powiatu Pana Jerzego Rzymowskiego. Dyrektor Szkoły przypomniał postać Świętego Jana Pawła II nawiązując do jego autorytetu, nauk i myśli. Dyrektor życzył  obecnym na uroczystości, aby mądrość Patrona przenikała wszystkich, abyśmy potrafili dostrzec i wsłuchać się w wartości, jakie chciał nam przekazać swoim życiem Święty Jan Paweł II. Kilka  ważnych słów do całej społeczności szkolnej skierowała Pani Poseł, która stwierdziła, że możemy być dumni ze swojego Patrona i z tego, że uczymy się w takiej szkole.     Następnie głos zabrała młodzież, która w montażu słowno – muzycznym przypomniała życie i nauki Jana Pawła II. Obchody Dnia Patrona w szkole to Święto Szkoły, to dzień szczególny, to oddanie czci Ojcu Świętemu, głębsze poznawanie jego nauki. To również wielka lekcja patriotyzmu, ale także nauka bycia razem, nauka odpowiedzialności i międzyludzkiego współżycia. Dzięki tekstom wierszy i pieśni religijnych, wczytujemy się w naukę naszego Patrona i prosimy, aby nieustannie nas prowadził. Taki święty czas potrzebny jest nam wszystkim. Świat stracił wielkiego człowieka, ale my zyskaliśmy Świętego Orędownika Miłosierdzia Bożego.

Stypendia 2016 dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

W dniu 18 października 2016r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej, działalność opiekuńczą i pozaszkolną oraz głębokie oddanie się wykonywanej przez siebie pracy otrzymały następujące osoby:

 1. Marta Katarzyna Liszewska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie
 2. Zbigniew Fabisiak – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
 3. Marzena Grabowska – nauczyciel psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żurominie
 4. Kamil Watkowski – nauczyciel – kierownik szkolenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 5. Justyna Kalkowska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w  Bieżuniu
 6. Teresa Piotrowicz – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
 7. Anna Wieczorek – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
 8. Krzysztof Błaszkiewicz – nauczyciel – kierownik internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 9. Wojciech Góralski – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Nagrody wręczali Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Budzich oraz Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus.

Ponadto odbyło się wręczenie przyznanych stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży. Komisja stypendialna w dniu 10 października 2016r. dokonała oceny wniosków, biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną w wyniku rocznej klasyfikacji do dwóch miejsc po przecinku oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, społeczne – jeżeli uczeń takie posiada. W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja stypendialna zawnioskowała do Starosty Żuromińskiego o przyznanie dziewięciu stypendiów na rok szkolny 2016/2017.

Dzień Edukacji Narodowej 2016 w LO Bieżuń

Opublikowano .

13 października 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych roku szkolnego 2016/2017 oraz obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości, oprócz uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi  uczestniczyli: Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński, ks. Tomasz Ozimkowski proboszcz Parafii w Bieżuniu, kombatanci Aleksander Domeradzki i Czesław Skowerski, ppłk. Krzysztof Futyma Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, Joanna Jucewicz – Morawska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie, Grażyna Szymańska Przewodnicząca Rady Rodziców, rodzice.

Uroczystość miała wyjątkowy charakter. W pierwszej części uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie otrzymali indeksy pierwszoklasistów i certyfikaty nadania tytułu kadeta (uczniowie klas „wojskowych”). Zgodnie z ceremoniałem wojskowym uczniowie klas drugich otrzymali również nominacje na stopień młodszego strzelca. W drugiej części uroczystości odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia i podziękowania dla kadry pedagogicznej oraz innych pracowników oświaty składali: Dyrektor szkoły Krzysztof Grzegorz Jabłoński, Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Szymańska, Krzystof Futyma Wojskowy Komendant Uzupełnień  oraz uczniowie szkoły. Troje nauczycieli liceum otrzymało również nagrodę Dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wśród nagrodzonych znaleźli się: MarzenaTwarogowska, Barbara Rogowska, Monika Majerska. Tradycyjnie dyrektor nagrodził również pracowników administracji i obsługi. W tym roku nagrody otrzymali: Beata Gadecka, Marek Grablewski.  Na zakończenie uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny.

Otwarcie nowej pracowni chemicznej w LO w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 19 września 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni chemicznej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Budzich, Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus, Skarbnik Powiatu Irena Brejna, Sekretarz Powiatu Halina Żujewska, dyrekcja, nauczyciel oraz uczeń szkoły. Wśród zaproszonych gości obecni byli również Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanna Jucewicz-Morawska oraz przedstawiciele prasy lokalnej. Goście obejrzeli  pokaz efektownych doświadczeń chemicznych przygotowany przez uczniów klasy maturalnej, pod kierunkiem Pani Marty Liszewskiej. Pracownia chemiczna została wyposażona w dygestorium, meble szkolne, tablice interaktywne, tablice chemiczne, tablice ścienne, sprzęt laboratoryjny, zestaw odczynników chemicznych oraz szkło do wykonywania doświadczeń. Całkowity koszt pracowni wyniósł 70 477,22 zł, w tym zakup wyposażenia 41 490,10 zł i remont sali łącznie z  wymianą łącza wodno-kanalizacyjnego 28 987,12 zł. Pracownia została sfinansowana ze środków budżetowych powiatu żuromińskiego. 

Podsumowanie projektu partnerskiego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"

Opublikowano .

W roku szkolnym 2014/2015 realizowany był projekt partnerski „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”, którego Liderem była Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Powiat Żuromiński był jednym z 21 Partnerów spośród JST, które podjęły się udziału w tym przedsięwzięciu.

Wartość projektu dla powiatu żuromińskiego to ok. 1 mln 128 tys. zł. Wsparciem w projekcie objęte zostały dwie szkoły, dla których powiat żuromiński jest organem prowadzącym, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.

W obydwu szkołach w ramach ww. projektu odbywały się zajęcia pozalekcyjne m.in. z jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, informatyki, zajęcia z obsługi klienta w detalu i hurcie, zajęcia pozalekcyjne z zielonej gospodarki, matematyki, biologii, z zakresu kadr i płac w przedsiębiorstwie,   zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zajęcia z obsługi urządzeń w technice architektury krajobrazu, zajęcia z zielonej gospodarki oraz  zajęcia z obsługi urządzeń i maszyn rolniczych. Ponadto w ramach projektu  80 uczniów ZSP w Żurominie oraz 60 uczniów ZSP w Zielonej odbyło staże zawodowe u wykwalifikowanych pracodawców.

„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” to jednak nie tylko dodatkowe zajęcia i staże dla uczniów, to również projekt, w ramach którego do ZSP w Żurominie i ZSP w Zielonej zakupiono sprzęt do szkolnych pracowni za kwotę ok. 485 tys. zł.

W Żurominie w nowoczesny sprzęt doposażono 6 pracowni. Do pracowni komputerowej zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy oraz sieciowy, pracownia do zajęć multimedialnych i grafiki komputerowej wzbogaciła się o sprzęt fotograficzny i video. Zakupione zostały również projektory multimedialne do sal lekcyjnych językowych. Pracownia mechatroniczna została wzbogacona o sterowniki PLC wraz z wyposażeniem peryferyjnym. Natomiast zawód technik handlowiec został wsparty nowoczesnym sprzętem do pracowni sprzedaży.

W Zielonej natomiast w ramach projektu doposażono  4 pracownie i warsztaty szkolne. Zakupiono m.in.: zestawy komputerowe, projektory, tablice multimedialne, maszyny ogrodnicze, kamery cyfrowe, niwelatory, dalmierze, tachimetry,  teodolity, program do projektowania w architekturze krajobrazu itd.

Projekt „Zwiększenie potencjału szkól zawodowych na Mazowszu” został zakończony, jednak uczniowie jeszcze przez wiele lat będą korzystać ze sprzętu, który został zakupiony dla szkół.

Najlepsi maturzyści z terenu powiatu żuromińskiego w roku szkolnym 2015/2016

Opublikowano .

W dniu 15 września 2016r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył nagrody najlepszym maturzystom ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żuromiński w roku szkolnym 2015/2016. Na uroczyste wręczenie zostali zaproszeni również rodzice uczniów jak też dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczali absolwenci. Najlepsi maturzyści ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński w roku szkolnym 2015/2016 to:

 • Julia Piotrowska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 • Paulina Zajdzińska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 • Donata Sikorska – absolwentka Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Batalionów Chłopskich w Zielonej
 • Miłosz Branewicz – absolwent Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Jana Pawła II w Żurominie