20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic
profilaktyka

AKTUALNOŚCI

Wykaz imprez z zakresu kultury fizycznej realizowanych na terenie powiatu żuromińskiego w 2011r.

Opublikowano .

Wykaz do pobrania w formacie DOC Wykaz do pobrania w formacie DOC (52.50 KB)

Wykaz do pobrania w formacie PDF Wykaz do pobrania w formacie PDF (67.36 KB)

l.p. Nazwa organizacji/ instytucji organizującej imprezę sportową Nazwa imprezy/wydarzenia sportowego Termin Miejscowość (miejsce imprezy) Uczestnicy Zasięg imprezy
1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bieżuniu Powiatowa Liga Halowej Piłki Nożnej każdy weekend poczynając od 15.01.11r. do 27.02.11r. Hala w Bieżuniu Uczestnikami będą osoby dorosłe / Powiatowy
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bieżuniu Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn 05.03.2011r. Hala w Bieżuniu Uczestnikami będą młodzież i dorośli / zasięg rejonowy zasięg rejonowy
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bieżuniu Turniej Gmin Powiatu Żuromińskiego w Piłce Siatkowej 06.03.2011r. Hala w Bieżuniu Uczestnicy dorośli Powiatowy
4. Komeda Hufca ZHP Turniej tenisa stołowego marzec Żuromin Harcerze, zuchy Powiatowy
5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bieżuniu Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej 02.04.2011r. Hala w Bieżuniu uczestnicy młodzież i dorośli zasięg wojewódzki
6. Żuromiński Klub Brydża Sportowego WKRA Otwarty Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Starosty Żuromińskiego 3.05.2011r. Żuromin uczniowie, juniorzy, dorośli, seniorzy; kategoria: turniej par brydża sportowego międzypowiatowy (w tym z terenu powiatu żuromińskiego)
7. Bieżuńskie Towarzystwo Wędkarskie Sportowo-rekreacyjna impreza wędkarska z okazji Dnia Dziecka 01-cze-11 Bieżuń, Łowisko Borek dzieci i młodzież; kategoria: impreza sportowo-rekreacyjna dzieci i młodzież z terenu powiatu
8. Polski Związek Wędkarski – Koło w Żurominie Zawody Wędkarskie Rodzinne o Puchar Starosty Żuromińskiego 04 Czerwiec 2011r. Jezioro Grądy dziecko i osoba dorosła, kategoria: zawody wędkarskie rodziny z terenu powiatu
9. Bieżuńskie Towarzystwo Wędkarskie Samorządowe Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego cze-11 Bieżuń, Łowisko Borek pracownicy samorządowi; kategoria: zawody wędkarskie pracownicy samorządowi z terenu powiatu
10. Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Żurominie Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego cze-11 Żuromin kategorie: zawody strzeleckie drużynowe (3 osoby) oraz indywidualne (kobiety, mężczyźni) Osoby dorosłe
11. Polski Związek Warcabowy XI Międzynarodowy Turniej Ziemi Zawkrzeńskiej w Polskiej Grze 16-21.07.2011r. Żuromin dzieci, młodzież, dorośli; kategoria: warcaby stupolowe dzieci, młodzież, dorośli z Polski i zagranicy
12. Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żurominie Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze sie-11 Stadion Miejski w Żurominie Jednostki OSP z powiatu zakwalifikowane z eliminacji gminnych Powiatowy
13. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bieżuniu Turniej Piłki Ręcznej Chłopców 23.09.2011r. Hala w Bieżuniu Uczestnicy dzieci (rocznik1999r. i młodsi) zasięg wojewódzki
14. Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie X Edycja Inauguracji Powiatowego Roku Szkolnego 2011/2012 pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły” wrzesień 2011r. Teren powiatu uczniowie: konkurs przepisów ruchu drogowego, sprawnościowy slalom rowerowy, udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej uczniowie szkół podstawowych i szkół specjalnych z terenu powiatu
15. Starostwo Powiatowe w Żurominie Samorządowe Zawody w piłce siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego wrzesień Zielona, Zespół Szkół Ponad-gimnazjalnych pracownicy samorządowi; kategoria: zawody w piłce siatkowej pracownicy samorządowi z terenu powiatu
16. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bieżuniu Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 08.10.2011r. Hala w Bieżuniu Uczestnicy dzieci dziewczynki (rocznik 1997r. i młodsi) zasięg wojewódzki
17. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bieżuniu Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców 06.12.2011r. Hala w Bieżuniu Uczestnicy dzieci (rocznik1999r. i młodsi) zasięg wojewódzki
18. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bieżuniu Mistrzostwa Powiatu Żuromińskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 17.12.2011r. Hala w Bieżuniu Uczestnicy młodzież i dorośli Powiatowy

Wykaz imprez z zakresu kultury fizycznej realizowanych na terenie powiatu żuromińskiego w 2012r.

Opublikowano .

Wykaz do pobrania w formacie DOC Wykaz do pobrania w formacie DOC (52.50 KB)

Wykaz do pobrania w formacie PDF Wykaz do pobrania w formacie PDF (67.36 KB)

L.p. Organizator Nazwa imprezy/wydarzenia sportowego Termin Miejscowość (miejsce imprezy) Uczestnicy Zasięg imprezy
1 Mazowiecki Okręgowy Związek Warcabowy XII "POLSKA GRA" Open 2012 o Puchar Starosty Powiatu Żuromińskiego w warcaby 100-polowe 14 lipiec 2012 Żuromin dzieci, młodzież, dorośli międzynarodowy
2 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bieżuniu Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn 17 marzec 2012 Hala Bieżuń młodzież i dorośli powiatowy
3 Polski Związek Wędkarski – Koło w Żurominie Puchar "Czystej Wkry" - zawody indywidualne i drużynowe 22 kwiecień 2012 Wkra Okręg PZW Ciechanów powiatowy
4 Polski Związek Wędkarski - Koło w Bieżuniu Zawody Wędkarskie o "Złoty haczyk" 29 kwiecień 2012 Bieżuń, łowisko Borek Młodzież, kategoria 14 i 18 lat okręg PZW Ciechanów
5 Żuromiński Klub Brydża Sportowego WKRA Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Starosty Powiatu Żuromińskiego 3 maj 2012 Żuromin uczniowie, juniorzy, dorośli, seniorzy; Między powiatowy

Medale za długoletnią służbę w samorządach i służbie zdrowia

Opublikowano .

W dniu 22.02.2011 r w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia 35 krzyży zasługi i medali za długoletnią służbę w samorządach i służbie zdrowia. Odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP wręczał Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki, który podziękował wszystkim odznaczonym za ofiarność i zaangażowanie w wykonywana pracę. Podczas uroczystości srebrny krzyż zasługi, który nadaje się za ofiarną działalność publiczną odebrała Pani Danuta Bednarczyk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie, brązowy krzyż zasługi odebrała Pani Joanna Hajdas zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie . Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej srebrnym medalem została odznaczona Pani Małgorzata Stankiewicz pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie. W uroczystości oprócz odznaczonych wziął udział Pan Mieczysław Olszlegier wicestarosta żuromiński.

P2220245.JPGP2220249.JPGP2220252.JPGP2220256.JPG

P2220260.JPGP2220264.JPGP2220267.JPGP2220268.JPG

odznaczenia 010.jpgodznaczenia 028.jpg

Wsparcie dla osób będących ofiarami przestępstw

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, o przypadającym w dniach 21- 25 lutego 2011 r. ,,Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W celu otrzymania informacji dotyczącej uprawnień ofiar przestępstw, osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się do Sądu Rejonowego w Mławie. Dyżury wyznaczonych pracowników Sądu będą pełnione w godzinach 10.00 – 14.00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie ul. Reymonta 3, pokój nr 105 A. Ponadto informujemy, że osoby pokrzywdzone mogą skorzystać ze wsparcia w Specjalistycznym Poradnictwie Rodzinnym przy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul.Lidzbarska 27, codziennie od godz. 8 do 16.

Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej w m. Stawiszyn Łaziska i w m. Szoniec

Opublikowano .

W dniu 18 lutego 2011 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Remont dróg powiatowych Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Stawiszyn Łaziska oraz 4618W Pietrzyk – Szoniec – Dębówka w m.Szoniec” z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, za cenę brutto w wysokości 366.616,41 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześnaście złotych 41/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.05.2011 r.

Fundusze unijne na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Opublikowano .

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL dnia 16 lutego 2011 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest organem wdrażającym środki z europejskich funduszy strukturalnych na Mazowszu, powołanym na podstawie Uchwały Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego i rozpoczęła działania z dniem 1 lipca 2007 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizuje m. in. zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w latach 2007-2013.

 Koncert Informacja o działaniu 8.1.1 (118 KB)