20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic
profilaktyka

AKTUALNOŚCI

Polska Biega 2011

Opublikowano .

Już 13 maja o godzinie 12.00 w centrum Żuromina rozpocznie się start bieg ulicami miasta Żuromin w ramach akcji "Polska Biega 2011". Lokalnym organizatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Żurominie. Regulamin biegu dostępny jest na stronie www.polskabiega.pl. Poniżej mapki obrazujące trasy biegu dla dzieci i dorosłych ulicami miasta.

  

 TRASA DLA DZIECI - z punktu A do punktu B i z powrotem.

  

 TRASA DLA DOROSŁYCH - z punktu A do punktu B

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach Priorytetu IX PO KL

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 20 czerwca do 22 lipca 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” na temat: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”” – ogłoszenie w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet IX_pol Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet IX_pol (208.24 KB) 

Ogloszenie na projkety innowacyjne Priorytet IX_ang Ogloszenie na projkety innowacyjne Priorytet IX_ang (206.83 KB) 

XIII Otwarty Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Starosty Żuromińskiego

Opublikowano .

Sprawozdanie z XIII Otwartego Turnieju Par Brydża Sportowego o Puchar Starosty Żuromińskiego Janusza Welenca rozegranego 3.05.11 w restauracji „U Rucińskich”. Stało się tradycją, że na początku maja do Żuromina przyjeżdżają brydżyści z okolicznych miast na otwarty turniej par. Tegoroczny był już 19-tym z kolei, a XIII od czasu, gdy patronem turnieju został Starosta Żuromiński, pan Janusz Welenc. Od 2005 roku gramy w gościnnej restauracji państwa Rucińskich. Turniej jak zwykle przygotował zarząd Żuromińskiego Klubu Brydża Sportowego w osobach prezesa Tadeusza Wiśniewskiego, v-ce prezesa Szymona Dutkiewicza, skarbnika i sekretarza Andrzeja Rutowskiego. Na sędziego komputerowego i technicznego, w trosce o zapewnienie pełnego obiektywizmu wyników, zaproszono pana Grzegorza Góreckiego z Sierpca, sędzią głównym był Andrzej Rutowski. 

Wyniki turnieju Wyniki turnieju (36.32 KB) 

Libros Lege w powiecie zakończony

Opublikowano .

W dniu 28 kwietnia zakończyły się eliminacje w konkursie głośnego czytania po angielsku Libros Lege organizowanego przez Powiatowo-Miejską Bibliotekę Publiczną w Żurominie. Więcej informacji oraz relacja fotograficzna z konkursu na stronie organizatora

Umowa na zmianę dachu budynku przy ulicy Olszewskiej 9/11 podpisana

Opublikowano .

W dniu 26 kwietnia 2011r. Zarząd Powiatu podpisał umowę na wykonanie inwestycji pn:„Przebudowa więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11 wraz z jego termomodernizacją”z firmą Budowlana Import-Export Sp.z o.o. 09-140 Raciąż, ul.Płocka 33 za cenę brutto w wysokości: 214.118,66 zł (słownie:dwieście czternaście tysięcy sto osiemnaście złotych 66/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 01.08.2011r.

Plan Inwestycyjny i Plan Finansowy Szpitala Żuromińskiego na 2011r. zatwierdzony

Opublikowano .

Podczas VII sesji w dniu 26 kwietnia 2011r. Rada Powiatu Żuromińskiego zatwierdziła Plan Inwestycyjny i Plan Finansowy na 2011r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Po rozpoznaniu się z opinią biegłego rewidenta zatwierdziła także sprawozdanie finansowe SPZZO w Żurominie na 2010r.

Priorytet VII PO KL - ogłoszenie konkursu

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 13 czerwca do 22 lipca 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” na temat: „Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób)” – ogłoszenie w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VII_pol Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VII_pol (42.96 KB) 

Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VII_ang Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VII_ang (39.68 KB)