AKTUALNOŚCI

Certyfikaty ratownicze dla pracowników samorządowych

Opublikowano .

W dniu 19 marca Starosta Żuromiński wręczył certyfikaty ratownicze w ramach „II edycji pilotażowego programu kształcenia zachowań ratowniczych dla pracowników samorządowych szczebla powiatowego oraz gminnego Województwa Mazowieckiego. W dwóch kursach udzielania pierwszej pomocy przeszkolonych zostało 52 pracowników samorządowych z terenu powiatu żuromińskiego. Szkolenie przeprowadzone zostało przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” z Warszawy, całość programu finansowana jest przez budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego.

P1100264.JPGP1100268.JPG

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięte 2010

Opublikowano .

W dniu 12 marca br. o godz. 10:00  odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej w kategoriach szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W turnieju uczestniczyło 27 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z gmin: Żuromin, Lutocin, Kuczbork-Osada oraz Bieżuń. Turniej służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie oraz Starostwo Powiatowe w Żurominie. Po zakończeniu części pisemnej uczestników turnieju zapoznano z specyfiką pracy strażaka w ramach zwiedzania strażnicy Komendy PSP w Żurominie.

 

IMG_0004.JPGIMG_0005.JPGIMG_0008.JPGIMG_0009.JPG

IMG_0010.JPGIMG_0011.JPGIMG_0016.JPGIMG_0017.JPG

IMG_0025.JPGIMG_0028.JPGIMG_0029.JPGIMG_0031.JPG

IMG_0037.JPGIMG_0038.JPGIMG_0044.JPGIMG_0048.JPG

IMG_0051.JPGIMG_0056.JPGIMG_0061.JPGIMG_0064.JPG

IMG_0074.JPG

Kierunki kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych

Opublikowano .

Kierunki kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych powiat żuromiński wg stanu na dzień 30.09.2015r.

 

l.p.

Szkoła lub placówka oświatowa

Kierunki kształcenia

1.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 61
tel 23 6572219
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.lozuromin.pl

Dyrektor - Wojciech Gralewski

 

 • klasa matematyczno-informatyczna, rozszerzenia: matematyka, informatyka, fizyka
 • klasa medyczna, rozszerzenia: biologia, chemia, fizyka
 • klasa humanistyczno-prawnicza, rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • klasa ekonomiczna, rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski

2.

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

09-320 Bieżuń, ul. Warszawska 4
tel/fax: 23 6578063
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.lobiezun.szkolnastrona.pl/

Dyrektor - Krzysztof Grzegorz Jabłoński

 • klasa ogólnokształcąca
 • klasa ogólnokształcąca (wojskowa)

Rozszerzenia do wyboru od 2 do 4: język polski, język angielski, matematyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

09-311 Zielona, ul. 1 Maja 8c,
tel/fax: 23 657 90 64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zspzielona.edu.pl

Dyrektor - Ireneusz Kramkowski

 

Technikum

 • technik rolnik
 • technik ekonomista
 • technik agrobiznesu
 • technik informatyk
 • technik architektury krajobrazu
 • technik weterynarii

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zielonej

 • kwalifikacyjny kurs R.3. "Prowadzenie produkcji rolniczej" zawód rolnik

4.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27
tel. 23 6572502; 23 6570774
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://zspzuromin.superhost.pl

Dyrektor - Wojciech Smoliński

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • wielozawodowa, w tym:
  • murarz
  • sprzedawca
  • blacharz samochodowy
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • piekarz
  • stolarz
  • cukiernik
  • kucharz
  • fryzjer
    

Technikum

 • technik informatyk
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik handlowiec
 • technik mechatronik

5.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27 C
tel: 23 657 24 18
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.ckziuzuromin.pl

Dyrektor - Zygmunt Cecelski

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych
 • kurs kwalifikacyjny KZ1. "Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej"

Cenrum Kształcenia Praktycznego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

6.

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 16a
tel. 23 6572337
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zss.zuromin-powiat.pl

Dyrektor - Marek Machulski

 

Szkoła Podstawowa Specjalna

Gimnazjum Specjalne

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Wczesne wspomaganie rozwoju

7.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Olszewska 9/11
tel./fax 23 657-21-01
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor - Agnieszka Jabłońska - Witak

 

 

 
 

Przepisy prawne dotyczące nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Opublikowano .

Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli

pdfUchwała Nr XXV/226/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2013, Pozycja 4265, Data ogłoszenia 10.04.2013r.)(147.08 KB)

pdfUchwała Nr VIII/54/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania229.13 KB

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

pdfUCHWAŁA Nr XXXI/213/17 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku940.02 KB

pdfUCHWAŁA Nr XV/101/16 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku 231.36 KB

pdfUCHWAŁA Nr XIX/133/16 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 r.605.08 KB

pdfUchwała Nr XXI/146/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016r.302.12 KB

pdfUchwała Nr XXV/173/17 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017r.

docZałączniki wzory48.5 KB

Dotacje dla szkół niepublicznych

pdfUchwała Nr XXXV/364/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.426.93 KB

Nagrody dla nauczycieli

pdfUchwała Nr XXIII/210/08 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, ze specjalnego funduszu nagród587.35 KB

Pomoc zdrowotna dla nauczyciel

pdfUchwała Nr VIII/67/2007 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński, a także warunków i sposobu ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2007, Nr 187, Pozycja 5229, Data ogłoszenia 10.04.2013r.)407.09 KB

pdfUchwała Nr XXXIII/339/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat Żuromiński, a także warunków i sposobu ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2009, Nr 216, Pozycja 6890)123.14 KB

Wynagradzanie nauczycieli

pdfUchwała Nr XXXIII/325/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2014, Pozycja 4767, Data ogłoszenia 09.05.2014r.)576.72 KB

pdfUchwała Nr VIII/55/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2015, Pozycja 6013, Data ogłoszenia 08.07.2015r.)136.04 KB

Inne przepisy dotyczące nauczycieli

pdfUchwała Nr XL/422/10 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 187, Pozycja 5002, Data ogłoszenia 7.11.2010r.)108.95 KB

 pdfUchwała Nr XXX/237/2005 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 56.02 KB

 pdfUchwała Nr XXXVI/373/10 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 96, Pozycja 1707)145.92 KB

pdfUchwała Nr XXXVII/383/10 w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zadań (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 96, Pozycja 1708)60.24 KB

pdfUchwała Nr XL/423/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/373/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010 r. określającej zasady udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2010, Nr 187, Pozycja 5003, Data ogłoszenia 7.11.2010r.)152.55 KB

pdfUchwała Nr XX/175/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2012, Pozycja 6831, Data ogłoszenia 11.10.2012r.)74.5 KB

pdfUchwała NrXXII/55/2000 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie: szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Żuromiński56.02 KB

pdfUchwała Nr IX/83/07 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński34 KB

pdfUchwała Nr XIX/131/16 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński209.61 KB

Pracownie informatyczne w szkołach i placówkach Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

Nazwa szkoły/placówki

Ilość pracowni w szkole/placówce

Ilość komputerów w szkole/placówce

Liceum Ogólnokształcące w Żurominie

1

14 w pracowniach  

 

+ 1 dla nauczycieli  

+ 1 na potrzeby skanera

Łącznie 16 komputerów 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

6

 

87 w pracowniach

+ 8 w innych klasach

Łącznie 95 komputerów

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

5

 

65 w pracowniach

+ 13 w Centrum Multimedialnym

 Łącznie 78 komputerów

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie

1

15

Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu

1

15

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie

1

 

10 w pracowni + serwer

+ 4 w Centrum Informatycznym

Łącznie 14 komputerów

 

Forum Ciechanowskie

Opublikowano .

Spotkanie Forum Ciechanowskiego odbędzie się dnia 19 marca 2010 roku o godzine 16.00, w Delegaturze w Ciechanowie, Placówka Zamiejscowa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. 17-Stycznia 7, w sali 15. Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

 • otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w 2010 roku;
 • program rządowy „Razem Bezpieczniej”;
 • dofinansowanie działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w roku 2010.

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikiem Biura Wojewody, który koordynuje cały cykl spotkań, z Panią Moniką Karczewską, tel.226956176, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zagrożenie powodziowe - ulotka

Opublikowano .

Komenda Główna PSP opracowała nową formułę ulotki informacyjnej zawierającą najistotniejsze informacje z zakresu zagrożenia powodziowego. Ulotka ta została zaopiniowana przez Rządowy Zespół Reagowania Kryzysowego.

Ulotka Ulotka (500.91 KB)