Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Przydatne informacje

Aktualności z zakresu edukacji

Najlepsi maturzyści w roku szkolnym 2010/2011

Opublikowano .

W dniu 2 września 2011r. Starosta Żuromiński Janusz Welenc wręczył nagrody najlepszym maturzystom z terenu powiatu żuromińskiego w roku szkolnym 2010/2011. Najlepsi maturzyści ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żuromińskiego to:

1. Natalia Kłodnicka – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie

2. Monika Stiller – absolwentka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

3. Anna Jędrzejewska – absolwentka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

4. Maurycy Rzymowski – absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

5. Kamil Gutowski - absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu

P1140784.JPGP1140793.JPGP1140795.JPGP1140797.JPG

P1140798.JPGP1140800.JPGP1140804.JPGP1140807.JPG

P1140808.JPGP1140811.JPGP1140813.JPGP1140816.JPG

P1140817.JPGP1140818.JPGP1140819.JPGP1140820.JPG

P1140821.JPG

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie

Opublikowano .

Na mocy prawomocnego postanowienia sądu sygn. sprawy: WA.XIV. NS-REJ.KRS/009175/11/996 do Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie pod numerem KRS: 0000391430. Skrócona nazwa brzmi: UTW w Żurominie.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zawiązane zostało na czas nieograniczony. Działalność może prowadzić na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie może powoływać swoje oddziały terenowe. Stowarzyszenie ma prawo należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Cele stowarzyszenia to: włączanie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego; rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności osób, które przestały być aktywne zawodowo; aktywizacja intelektualna i fizyczna ludzi w tzw. „złotym” wieku; propagowanie kultury oraz dobrych obyczajów; promocja zdrowego stylu życia i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej; poprawa jakości życia osób starszych.

Na mocy statutu stowarzyszenia została powołana Rada Programowa jako organ doradczy. W jej skład wchodzą:

- przedstawiciele uczelni patronackiej – Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Starosta Żuromiński, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, Dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury, Dyrektor Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz przedstawiciele UTW w Żurominie.

Naczelnymi organami stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz Główna Komisja Rewizyjna. W skład zarządu na mocy postanowienia sądu rejestrowego wchodzą:

1) Jerzy Piórkowski - Prezes Zarządu

2) Krystyna Kowalska - Wiceprezes Zarządu

3) Sławomir Dąbrowski - Skarbnik

4) Wincenta Teresa Węgrzyn - Sekretarz

5) Jerzy Tucholski - członek

6) Jerzy Filipski - członek

Główną Komisję Rewizyjną stanowią:

1) Jan Lotarski

2) Piotr Gulczyński

3) Irena Kibort – Milewska.

W dniu 17 sierpnia 2011 roku odbyło się pierwsze robocze spotkanie członków zarządu i komisji rewizyjnej. W spotkaniu uczestniczyli również pan Janusz Welenc (organ nadzorczy stowarzyszenia) oraz doc dr Andrzej Gałkowski – prorektor ds. ogólnych WSPW w Płocku – uczelni patronującej i wspomagającej merytorycznie stowarzyszenie.

Regina Kwiatkowska
protokolant w procesie założycielskim stowarzyszenia UTW w Żurominie

DSC01042.JPGDSC01046.JPGDSC01083.JPGDSC01098.JPG

Nowy dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu

Opublikowano .

Z dniem 1 września 2011r. uchwałą Zarządu Powiatu Żuromińskiego Nr 182/2011 z dnia 18.08.2011r. na stanowisku dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu, zatrudniony zostanie na okres 5 lat (do dnia 31 sierpnia 2016r.) Pan Krzysztof Grzegorz Jabłoński.

Nowa szkoła policealna dla dorosłych

Opublikowano .

W dniu 29 czerwca 2011r. Rada Powiatu Żuromińskiego podjęła uchwałę Nr IX/61/11 w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych i włączenia jej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie. Kształcenie w utworzonej publicznej szkole policealnej odbywać się będzie bezpłatnie na kierunkach: technik administracji, technik ekonomista oraz technik handlowiec. Ukończenie szkoły policealnej daję szansę na zdobycie wykształcenia z tytułem zawodowym, a co za tym idzie podnieść kwalifikacje zawodowe, zwłaszcza tym słuchaczom, którzy nie przystąpili bądź nie zdali egzaminu maturalnego. Zainteresowane osoby proszę o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie ul. Lidzbarska 27C.

Wręczenie nagród finalistom konkursu ortograficznego 2011

Opublikowano .

W dniu 10 maja br. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się wręczenie nagród finalistom IX Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII. Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe

– Lucjan Ważny (SP Bieżuń) - I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Alicja Góralska (SSP Będzymin) - II miejsce

– Krzysztof Bielikowicz (SP Nr 2 Żuromin) - III miejsce

Gimnazja

– Agata Leszczyńska (Nr 2 Żuromin) - I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Ewelina Świtalska (Zielona) - II miejsce

– Daniel Serszeń (Lutocin) - III miejsce

Szkoły Ponadgimnazjalne

– Katarzyna Tuszyńska (LO Żuromin) - I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Krzysztof Gutowski (ZSP Zielona) - II miejsce

– Sylwia Wiśniewska (LO Żuromin) - III miejsce

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była pamięci Pani Krystyny Bochenek, tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej Senator RP, która była twórczynią Ogólnopolskiego dyktanda, największej w kraju i organizowanej także za granicą imprezy promującej język polski. Starosta Żuromiński Janusz Welenc składając uczestnikom gratulacje, zaproponował także laureatowi I miejsca w kategorii szkół podstawowych, uczniowi Szkoły Podstawowej w Bieżuniu Lucjanowi Ważnemu objęcie honorowej funkcji Starosty Żuromińskiego w dniu 1 czerwca. Już po raz drugi Starosta Żuromiński z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przekazuje pełnienie tej funkcji w ręce młodego pokolenia. W ubiegłym roku był to absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie Mariusz Kubkowski.

P1130660.JPGP1130663.JPGP1130665.JPGP1130667.JPG

P1130669.JPGP1130671.JPGP1130674.JPGP1130675.JPG

P1130677.JPGP1130679.JPGP1130682.JPGP1130683.JPG

P1130685.JPGP1130687.JPGP1130688.JPGP1130690.JPG

P1130695.JPG

Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego 2011

Opublikowano .

W dniach 6 i 10 maja br odbył się Finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę testów pisemnych uczestników indywidualnych oraz sprawozdań szkół z wykonanych prac praktycznych. Komisja ustaliła następujące wyniki Konkursu:

P1130641.JPGP1130645.JPGP1130647.JPGP1130648.JPG

P1130650.JPGThumbs.db

Finał Konkursu Ortograficznego rozstrzygnięty

Opublikowano .

W wyniku przeprowadzonego w dniach 18 i 19 kwietnia br. finału IX Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego wyłoniono Powiatowego Mistrza Ortografii 2011 r. oraz miejsce drugie i trzecie w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe

– Lucjan Ważny (SP Bieżuń) - I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Alicja Góralska (SSP Będzymin) - II miejsce

– Krzysztof Bielikowicz (SP Nr 2 Żuromin) - III miejsce

P1130594.JPGP1130595.JPGP1130596.JPGP1130597.JPG

Thumbs.db

 

Gimnazja

– Agata Leszczyńska (Nr 2 Żuromin)- I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Ewelina Świtalska (Zielona)- II miejsce

– Daniel Serszeń (Lutocin)- III miejsce

{jgibox title:=[
] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2011/orto/gimnazja] cols:=[4]} {/jgibox}
 

Szkoły Ponadgimnazjalne

– Katarzyna Tuszyńska (LO Żuromin) - I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Krzysztof Gutowski (ZSP Zielona) - II miejsce

– Sylwia Wiśniewska (LO Żuromin) - III miejsce

{jgibox title:=[] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2011/orto/ponadgimnazjalne] cols:=[4]} {/jgibox}

Wyniki półfinału IX Powiatowego Konkursu Ortograficznego

Opublikowano .

W półfinale IX Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego, przeprowadzonego w dniu 8 kwietnia br., udział wzięło 57 uczniów szkół podstawowych, 36 uczniów gimnazjów oraz 27 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Do finału konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Szkoły Podstawowe 
Alicja Góralska – SP Będzymin
Aneta Domagalska – SP Lutocin
Magdalena Bartczak – SP Będzymin
Krzysztof Bielikowicz – SP nr 2 Żuromin
Lucjan Ważny – SP Bieżuń
Natalia Rakoczy – SP nr 1 Żuromin
Natalia Kluczewska – SP Sokołowy Kąt
Gimnazja
Michał Prusak – nr 1 Lubowidz
Adrian Kawczyński – nr 1 Żuromin
Ewelina Świtalska – Zielona
Agata Leszczyńska – nr 2 Żuromin
Tomasz Domeradzki – Bieżuń
Daniel Serszeń – Lutocin
Magdalena Kowalska – nr 2 Żuromin

Szkoły Ponadgimnazjalne 
Edyta Kasprzak – LO Żuromin
Katarzyna Tuszyńska – LO Żuromin
Krzysztof Gutowski – ZSP Zielona
Jakub Sadowski – LO Żuromin
Marta Panek – LO Żuromin
Sylwia Wiśniewska – LO Żuromin
Piotr Szeląg – LO Bieżuń

ZMIANA TERMINU FINAŁU
Finał konkursu odbędzie się 18 kwietnia 2011 r. (poniedziałek) w Starostwie Powiatowym w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, w godzinach określonych w Regulaminie tj. godz. 10.00 – szkoły podstawowe, 11.00 – gimnazja. Finał konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się 19.04.2011r. o godz. 13.00.