DBAJMY O SIEBIE - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące COVID-19

SZCZEPIMY SIĘ - WAŻNE INFORMACJE, PUNKTY SZCZEPIEŃ I INFOLINIE

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

budowa krytej plywalni plan basenu3

Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

 

kwiecień 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej w m. Stawiszyn Łaziska i w m. Szoniec

Opublikowano .

W dniu 18 lutego 2011 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Remont dróg powiatowych Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Stawiszyn Łaziska oraz 4618W Pietrzyk – Szoniec – Dębówka w m.Szoniec” z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, za cenę brutto w wysokości 366.616,41 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześnaście złotych 41/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.05.2011 r.

Fundusze unijne na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Opublikowano .

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL dnia 16 lutego 2011 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest organem wdrażającym środki z europejskich funduszy strukturalnych na Mazowszu, powołanym na podstawie Uchwały Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego i rozpoczęła działania z dniem 1 lipca 2007 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizuje m. in. zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w latach 2007-2013.

 Koncert Informacja o działaniu 8.1.1 (118 KB)

Turniej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku"

Opublikowano .

Startują zapisy drużyn do piłkarskich Mistrzostw Polski w kategorii U-10 czyli XI Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” - każdy może spełnić swoje piłkarskie marzenia.

Rozpoczęły się zapisy do XI edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, czyli oficjalnych Mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców w kategorii U-10. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca. Na zdobywców Pucharu Tymbarku i tytułu Mistrzów Polski, obok wielkich emocji, czekają wspaniałe nagrody – wyjazd na imponujący stadion klubu Ajax Amsterdam oraz możliwość treningu w jednej z najlepszych, piłkarskich młodzieżowych szkółek świata.

Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” należy do największych i najbardziej prestiżowych piłkarskich rozgrywek w Polsce. Z roku na rok bije kolejne rekordy popularności i budzi coraz większe emocje wśród młodych zawodników, trenerów oraz kibiców. Tylko w 2010 roku o zwycięstwo w Turnieju walczyło ponad 40 000 piłkarek i piłkarzy, którzy z ogromną pasją rywalizowali na boiskach w duchu fair play. Od lutego przyjmowane są zgłoszenia kolejnych drużyn dziesięciolatków i młodszych dzieci, chcących przeżyć swoją wielką piłkarską przygodę z Turniejem o Puchar Tymbarku. Każdy trener, którego drużyna weźmie udział w rozgrywkach, otrzyma markową koszulkę piłkarską Nike. Zapisy potrwają do końca marca.

Jak co roku z niecierpliwością oczekuję pierwszego gwizdka, który rozpocznie rozgrywki kolejnej, już XI edycji Turnieju – powiedział Dariusz Czech, prezes firmy Tymbark. – Zawsze mocno trzymam kciuki za wszystkich młodych zawodników, którzy tak wiele serca wkładają w każdy mecz. Gorąco zachęcam opiekunów i trenerów do zgłaszania drużyn do Turnieju. To naprawdę wspaniała piłkarska przygoda.

Informacja z działań ratowniczych JRG PSP Żuromin podczas wypadku samochodowego

Opublikowano .

W dniu 26 stycznia 2011r. na drodze wojewódzkiej 541 na wysokości m. Brudnice doszło do wypadku samochodowego dwóch samochodów osobowych (Opel Astra i Nissan Note). W wyniku wypadku obrażeń doznało 2 mężczyzn i jedna kobieta. Strażacy z JRG Żuromin Państwowej Straży Pożarnej w pierwszej kolejności otoczyli pomocą medyczną i wsparciem psychologicznym poszkodowane osoby – równolegle usuwając zagrożenie związane z groźbą pożaru jednego z samochodów. Następnie odcięli wszystkie instalacje w uszkodzonych samochodach – w tym gazową w Oplu Astrze. Jedną poszkodowaną osobę zabrała do szpitala Karetka Pogotowia Ratunkowego, natomiast dwie pozostałe pozostały pod opieką strażaków, do ponownego przyjazdu karetki. Działania strażaków Państwowej Straży Pożarnej w tym pomoc medyczna i opieka nad poszkodowanymi została bardzo wysoko oceniona przez samych uczestników (poszkodowanych) wypadku. Dowodem tego jest załączone Podziękowanie od jednej z uczestniczek wypadku.

Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej PSP w Żurominie
kpt. Janusz Chyliński

 Podziękowanie Podziękowanie (443.06 KB)

Projekt "Sprawny samorząd" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Opublikowano .

W dniach 24-26 stycznia br 15 pracowników Starostwa Powiatowego Żurominie uczestniczyło w szkoleniu nt. wdrożenia metody CAF . Szkolenie odbyło się w siedzibie Żuromińskiego Centrum Kultury. Szkolenie prowadził p.Mirosław Olczak.

Metoda CAF to narzędzie kompleksowego zarządzania jakością , zainspirowane Modelem Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM)  uwzględniającym specyfikę funkcjonowania organizacji w sektorze publicznym. Metoda CAF polega na  samoocenie a następnie zaplanowaniu działań doskonalących. Składa się z 3 etapów/faz/;

 1. Początek drogi z metodą CAF ( organizacja i planowanie procesu samooceny oraz upowszechnienie informacji o projekcie)
 2. Proces samooceny

  - utworzenie grup samooceny,

  - organizacja szkoleń,

  -przeprowadzenie samooceny,

  -sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny.

      3)   Plan doskonalenia/ ustalenie priorytetów. 

P1130498.JPGP1130499.JPGP1130501.JPG

Jednocześnie w ramach ww. projektu w okresie od stycznia do września br kadra zarządzająca urzędu uczestniczy w cyklu warsztatów pn. Menedżer w urzędzie. 

Tematy  szkoleń :

   
  I.  zarządzanie organizacją – zagadnienia podstawowe oraz zarządzanie w administracji publicznej 

  II. zarządzanie strategiczne

  III. partycypacyjny  model zarządzania w administracji publicznej 

  IV. zarządzanie jakością  i zarządzanie procesowe z uwzględnieniem specyfiki administracji   publicznej

  V. zarządzanie zasobami ludzkimi

  VI. komunikacja wewnętrzna oraz zarządzanie informacją

  VII. zarządzanie projektami

  VIII. zarządzanie zmianą i zarządzanie ryzykiem

  IX. zarządzanie relacjami z klientem