Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego w Żurominie z BHP i z zakresu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Opublikowano .

W dniach 26-27 czerwca 2012 roku odbyło się w Żuromińskim Centrum Kultury Forum wymiany doświadczeń w związku z wdrażaniem metody samooceny CAF w urzędach. W pierwszym dniu uczestnicy omawiali wpływ pracowników JST na zagospodarowanie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako element ich relacji z kierownictwem urzędu, zaś drugi dzień poświęcili na wymianę opinii na temat funkcjonowania warunków BHP w samorządach , jako zagadnienie doskonalące zaangażowanie pracowników i ich relacje z przywództwem urzędu w ramach modelu CAF. Moderatorem spotkania był p.Janusz Białek, FRDL reprezentował p.Andrzej Sadrakuła. W spotkaniu poza pracownikami Starostwa Powiatowego w Żurominie udział wzięli pracownicy Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Miasta i Gminy Kozienice, Forum wymiany doświadczeń jest jednym z działań w ramach projektu Sprawny Samorząd .
e-max.it: your social media marketing partner