20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Konkurs ekologiczny pt: "Przyroda sama się nie ochroni"

Opublikowano .

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje Konkurs ekologiczny pt:” Przyroda sama się nie ochroni” dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego. Celem Konkursu jest realizacja jednego z głównych zadań „Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.”, jakim jest podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

Konkurs będzie trwał od 1 września 2011 r. do 10 listopada 2011 r.

Wszelkie informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: www.mazovia.pl w zakładce konkursy/ekokonkursy.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Ekologicznej Pan Jarosław Warzywoda: (22) 59-79-466 oraz Pani Beata Krzemińska-Borzyńska: (22) 59-79-480.

e-max.it: your social media marketing partner