Informacje o zarządzie

System kolejkowy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

Od 16 marca br. w Wydziale Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa zacznie funkcjonować system wspomagający zarządzanie obsługą klienta na rejestracji pojazdów, zwany potocznie „systemem kolejkowym”.

System będzie obsługiwał dwie kolejki tematyczne, a mianowicie „Rejestrację pojazdów” i „Inne sprawy dotyczące pojazdów”. Będą obowiązywały dzienne limity na bilety z numerkami do każdej z kolejek dostosowywane do liczby aktywnych w danym czasie stanowisk obsługi. Bilety będzie można pobierać już od godz. 7:15. Informacje o wzywanych numerkach będą wyświetlane na dużym ekranie LCD o przekątnej 43", dodatkowo wspomaganym przez przywoływanie głosowe (lektor).

Jednocześnie w celu ograniczenia nielegalnej dystrybucji biletów każdy Klient będzie musiał przed wydrukowaniem biletu wpisać numer rejestracyjny swojego pojazdu lub alternatywnie podać jego markę i model (ewentualnie rodzaj pojazdu). W przypadku niezgodności tych danych z dokumentami przedłożonymi przez Klienta jego bilet zostanie anulowany i załatwienie sprawy będzie wymagało ponownego pobrania biletu!

W późniejszym terminie zostanie również wprowadzona kolejna funkcjonalność systemu kolejkowego w zakresie rezerwacji wizyty przez internet. Tutaj też będą obowiązywały limity na bilety.

Mamy nadzieję, że system kolejkowy ˗ jako rozwiązanie od dawna oczekiwane przez naszych Klientów - skróci czas ich oczekiwania na załatwienie sprawy. Zapraszamy więc do korzystania z naszego systemu kolejkowego, prosząc zarazem o stosowanie się do zasad korzystania z niego.

e-max.it: your social media marketing partner