Informacje o zarządzie

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa

Opublikowano .

W dniu 17 października mieszkańcy powiatu żuromińskiego zgłosili uwagi dotyczące bezpieczeństwa w regionie podczas konsultacji z udziałem m.in. wicewojewody Dariusza Piątka i komendanta wojewódzkiego policji Rafała Batkowskiego. Podczas spotkania w Żurominie przedstawiciele społeczności lokalnej poruszyli między innymi takie tematy jak: rozjeżdżania dróg gminnych przez tiry w okolicy Bieżunia (kierowcy samochodów ciężarowych omijają w ten sposób kontrole Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego), braku znaków w Kuczborku dotyczących przeprowadzania bydła przez drogę oraz pozostawienia bez nadzoru opuszczonego zakładu w Bądzynie, w którego sieci chłodniczej prawdopodobnie znajduje się amoniak. Uczestnicy debaty wystąpili z wnioskiem zwiększenia liczby patroli policji w Żurominie i organizacji spotkań z dziećmi w szkole o zagrożeniach w ruchu drogowym. Spotkania organizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” polegającego na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa porządku publicznego.
e-max.it: your social media marketing partner