Informacje o zarządzie

Bezpieczne wakacje 2011

Opublikowano .

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Starostwo Powiatowe w Żurominie wraz z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczą podjęło szereg działań profilaktycznych zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na administrowanym obszarze, w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2011”.

Realizacja tych zadań będzie zmierzać do aktywizacji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, organów samorządowych, a także innych jednostek, które mają wpływ na warunki letniego pobytu i wypoczynku, jak i na bezpieczny dojazd do miejsc, gdzie będzie on organizowany. Służby i inspekcje powiatowe szczególną uwagę zwrócą na problemy utonięć i ,,dzikich kąpielisk” oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów wypoczynku.
Ponadto istotne jest, aby podejmowane czynności były realizacją wspólnych inicjatyw z podmiotami pozarządowymi (organizacjami społecznymi i kościołami) i innymi instytucjami, organizującymi wypoczynek dzieciom i młodzieży w trakcie przyszłych działań, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, a także wcześniejszych doświadczeń i wniosków.

            Bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu jak również odwiedzających go turystów wymaga podjęcia szczególnych działań.

e-max.it: your social media marketing partner