Informacje o zarządzie

Badanie na temat stopnia i sposobu wykorzystywania przez organizacje pozarządowe w swojej działalności orzeczeń sądowych (w sprawach cywilnych i karnych) oraz potrzeb i barier jakie napotykają w tym zakresie

Opublikowano .

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi badanie na temat stopnia i sposobu wykorzystywania przez organizacje pozarządowe w swojej działalności orzeczeń sądowych (w sprawach cywilnych i karnych) oraz potrzeb i barier jakie napotykają w tym zakresie.

Czy korzystasz ze zbiorów orzecznictwa sądów? Czy chcesz z nich korzystać? Czy masz do nich łatwy dostęp czy wręcz przeciwnie? Pomóż nam udoskonalić pierwszą ogólnodostępną, bezpłatną bazę orzeczeń sądowych, wystarczy tylko 10 minut! Korzystając z gotowej pełnej bazy orzeczeń w przyszłości oszczędzisz wielokrotność tych 10 minut. Wypełnij proszę poniższą ankietę - z korzyścią dla siebie i innych aktywnych obywateli.

Ankieta pod adresem http://ofop.eu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5100&qid=96518

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
e-max.it: your social media marketing partner