Informacje o zarządzie

Ankieta dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano .

Zwracam się z prośbą o wypełnienie dostępnej na stronie internetowej ankiety dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oceniającej współpracę pozafinansową powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz ww. podmiotami w 2013r. Ankietę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie pok. nr 32, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin lub przesłać na adres Starostwa w terminie do dnia 17 lutego 2014r.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

docxANKIETA.docx20.89 KB

e-max.it: your social media marketing partner