Informacje o zarządzie

"Tydzień z ekspresem" dla organizacji pozarządowych

Opublikowano .

„Tydzień z ekspresem” – od 4 maja 2010r. istnieje możliwość dyskusji on-line z ekspertem projektu realizowanego w ramach działania 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. Inicjatywa ciekawa dla organizacji pozarządowych, które planują ściślejszą współpracę z samorządem lokalnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Agnieszką Paczyńską – ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”.
Forum rozpoczyna się już 4 maja (wtorek) 2010 r. (na stronie http://www.wszechnica.org.pl/?p=20&topic_id=2). Ekspertem, którego zaprosiliśmy do dyskusji, będzie Agnieszka Paczyńska mająca bogate doświadczenie w inicjowaniu i koordynowaniu partnerstw sektora publicznego z pozarządowym w Polsce i na Bałkanach. Ekspertka może służyć swoją wiedzą w zakresie zasad i sposobów budowy partnerstw dwu i trzysektorowych oraz ich skutków dla rozwoju lokalnego, a w szczególności zalet, które płyną z partycypacyjnego tworzenia strategii rozwoju lokalnego, strategii edukacyjnych. Tematy te mogą okazać się ciekawe dla organizacji pozarządowych, które planują ściślejszą współpracę z samorządem lokalnym oraz dla tych samorządów, które widzą potrzebę szerokiego konsultowania swoich planów ze społeczeństwem.

Projekt jest realizowany przez sześciu Partnerów: Departament Pożytku Publicznego w MPiPS, Fundację Instytut Spraw Publicznych, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związek Miast Polskich, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Collegium Civitas, które jest organizatorem wirtualnej debaty.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej (zwłaszcza samorządowej) i organizacji pozarządowych (na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego), mierzone indeksem jakości współpracy. Aby zrealizować tak sformułowany cel zaplanowano szereg działań. Jednym z nich są „Tygodnie z ekspertem” w formie forów on-line. W sumie odbędzie się dwadzieścia takich
spotkań.

Oczekujemy na Państwa pytania. Liczymy również, że forum będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń. Serdecznie zapraszamy na stronę forum „Tygodnie z ekspertem”: http://www.wszechnica.org.pl/?p=20&topic_id=2 .

Zespół Projektu z Collegium Civitas

e-max.it: your social media marketing partner