20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Przebudowa drogi powiatowej w m. Kuczbork oraz na odcinku Olszewko – Kuczbork.

Opublikowano .

W dniu 28 listopada 2014r. dokonano technicznego odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629W Kuczbork – Glinki – Nidzgora w m. Kuczbork i nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku Olszewko – Kuczbork”.

Zadanie to realizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wysokość kwoty wsparcia w ramach niniejszego programu, wynosi 864 390,00 zł. Inwestycja ta uzyskała także pomoc finansową Gminy Kuczbork – Osada w wysokości 200 000,00 zł. Pozostałe środki na realizację zadania pochodzą z budżetu powiatu.

Prace w terenie wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Spółka z o.o. ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin za cenę brutto w wysokości 1 728 781,24 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 24/100). 

05 Olszewko - Kuczbork 2014 705 Olszewko - Kuczbork 2014 905 Olszewko - Kuczbork 2014 1605 Olszewko - Kuczbork 2014 18

e-max.it: your social media marketing partner