Informacje o zarządzie

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Olszewo - Dębsk - Nadratowo - Ługi na odcinku Olszewo – Dębsk

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 1 lipca 2014r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo - Dębsk - Nadratowo - Ługi na odcinku Olszewo - Dębsk” z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12, za cenę brutto w wysokości: 656.493,21zł: (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 21/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 29.08.2014r.
e-max.it: your social media marketing partner