Informacje o zarządzie

Starostwo Powiatowe w Żurominie zabiega o pierwsze środki unijne z nowej perspektywy 2014-2020

Opublikowano .

W dniu 7 kwietnia br. w Urzędzie Miasta w Ciechanowie Starosta Żuromiński Janusz Welenc podpisał list intencyjny z Prezydentem Ciechanowa Waldemarem Wardzińskim, rektorem PWSZ oraz starostami z subregionu ciechanowskiego w sprawie wspólnej realizacji programu regionalnego instrumentu terytorialnego (RIT). Program zakłada poprawę spójności komunikacyjnej w tym dostępności systemu kształcenia zawodowego oraz ożywienie społeczno-gospodarcze powiatów subregionu ciechanowskiego.

Powiat Żuromiński zaproponował m.in.:

  1. Przebudowę drogi powiatowej o długości 12 km wraz z modernizacją mostu Bieżuń-Drzazga
  2. Przebudowę drogi powiatowej - Żuromin-Wiadrowo-Osówka o długości 3,7 km
    • kompleksowa modernizacja ul. Wiadrowskiej w Żurominie (kanalizacja, sieć energetyczna, nowe chodniki oraz nawierzchnie)
    • budowa ścieżki pieszo-rowerowej Żuromin-Wiadrowo (po lewej stronie)
    • nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku Wiadrowo-Osówka
  3. Przebudowa drogi powiatowej - Osówka-Lubowidz długości 4,2 km

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego oszacowane zostały na ponad 20,2 mln zł w tym ponad 16 mln zł z unijnego dofinansowania i 4 mln zł wkładu własnego. Zgodnie z założeniem inwestycje te powinny zakończyć się w 2018 roku. Projektom infrastrukturalnym towarzyszyć będą projekty skierowane na wyposażenie laboratoriów i pracowni zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Jeżeli program RIT zostanie zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego możliwa będzie realizacja przedstawionych projektów.

IMG 0407IMG 0416IMG 0417IMG 0420IMG 0424IMG 0425

e-max.it: your social media marketing partner