20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Podpisanie umowy na przebudowę dróg powiatowych

Opublikowano .

 Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 9 maja 2013r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa dróg  powiatowych nr 4636W Zielona-Osówka i nr 4609W Osówka- Lubowidz w m. Osówka wraz z remontem drogi powiatowej nr 4636W Zielona-Osówka na odcinku ok. 800,00m” z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam , 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 za  cenę brutto w wysokości: 1 150 578,29zł: (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 29/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.09.2013r.
e-max.it: your social media marketing partner