20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Podpisanie umowy na dostawę mebli z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 04.09.2012 r. Zarząd Powiatu w Żurominie podpisał umowę poprzetargową z firmą ANADECO Anna Grubba, ul. Podgórna 2, 84-230 Rumia na realizację zamówienia publicznego w zakresie Części I - Dostawa mebli z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie za cenę brutto w wysokości 67.209,66 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięć złotych 66/100). Termin realizacji dostawy do dnia 28.09.2012 r.
e-max.it: your social media marketing partner