20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Podpisanie umowy na odnowę nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych

Opublikowano .

28 sierpnia br. kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie podpisał umowę na odnowę nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych o frakcji 5,00 – 8,00 mm oraz emulsji kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 70 % na powierzchni 43 750m2. z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Drogowych Spółka z.o.o 13-200 DZIAŁDOWO ul. Lidzbarska 31 o wartości zadania - 278 748,74 zł (słownie - dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 74/100). Termin wykonania zadania - 30.09.2012r. Zadanie obejmuje wykonanie poniższych odcinków dróg powiatowych:

- Kliczewo Małe - Olszewko - 1100 mb

- Rozwozin – Cieszki – 2000 mb ,

- Raczyny – Dąbrowice – 1650 mb ,

- Brudnice – Bądzyn – 2000 mb ,

- Chromakowo – Mojnowo – 2000 mb

e-max.it: your social media marketing partner