Informacje o zarządzie

Umowa na przebudowę mostu w m. Głęboka wraz z drogą dojazdową nr 4618W Pietrzyk-Szoniec- Dębówka podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 lipca 2012r. podpisał umowę na wykonanie pn. ,,Przebudowa mostu w m. Głęboka wraz z drogą dojazdową nr 4618W Pietrzyk-Szoniec- Dębówka”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, w której zaoferowano cenę brutto w wysokości 1.269.249.84 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 84/100.
e-max.it: your social media marketing partner