20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Dodatkowe środki w budżecie powiatu na 2011 rok

Opublikowano .

Zarząd Powiatu zaproponował Radzie Powiatu przeznaczenie środków finansowych w kwocie 45 tys. zł na pomoc materialną dla uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Żuromiński a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowe środki w kwocie 30 tys. zł zostały zaproponowane na zakup pomocy dydaktycznych do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w postaci cyfrowej obrabiarki. 
e-max.it: your social media marketing partner