20 LAT POWIATU pozioma
thumb uromin4

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Przebudową drogi dojazdowej nr 4633W Karniszyn-Kobyla Łąka

Opublikowano .

Zawarcie umowy na wykonanie zadania pn.: ,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4633W Karniszyn-Kobyla Łąka – odcinek od km 1 +836,20 do km 2+062,00” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A., 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8.
Zawarcie ww. umowy jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowa umowa opiewa na wartość brutto w wysokości 155 160,22 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 22/100 ).

IMG 2554IMG 2555IMG 2557IMG 2559

e-max.it: your social media marketing partner